Lucka 1 – vatten

Idag är jag tacksam för att ha vatten hemma.
När jag besökte Etiopien var vatten ett stort problem.
Det fanns sällan vatten i kranarna och det som fanns skulle man inte dricka.
Att duscha var en lyx jag sällan kunde njuta av. Ännu värre är att toaletterna inte heller fungerade. Något som 32% av världens befolkning saknar, vilket leder till många problem.

Vattendroppar

Kontrasten när jag återvände hem till Sverige från Etiopien blev stor. Känslan av att kunna öppna kranen och hälla upp ett stort glas rent vatten är oslagbar och overklig. Jag har efter detta på djupet börjat förstå vad Jesus ord i Johannesevangeliet om levande vatten betydde för de som lyssnade på honom. Vatten var något eftersträvansvärt, vatten som grunden till liv.

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.”

Johannesevangeliet 7:37-38 

Tänk att vi har byggt upp ett samhälle i Sverige där vi har bra vatten och avlopp som fungerar. Vilken rikedom.

Dagens bön:
Lovad vare du, min Herre
för syster Vatten.
Mäkta nyttig är hon,
ödmjuk,
kostbar och kysk.
Vi prisar och tackar Dig, Herre,
för gåvan att vi har levande vatten.
Visa oss
hur vi kan använda det klokt,
lära oss av dess ödmjukhet,
inte slösa på det och
bevara dess renhet,
så att vi på samma sätt som Fransiscus
på djupet kan
njuta av vatten.
Amen

– av Br. Cathal Duddy ofm – översatt av mig från http://www.praying-nature.com 

Dagens utmaning:
Läs på mer om vatten på Unicef:s hemsida.