Lucka 14 – arbetsplats

Ett av mina stora glädjeämnen i livet är min arbetsplats med mitt arbetslag.
Vi tycker olika i många frågor och är olika personligheter med olika kunskaper och erfarenheter. Dock är det inget hinder för att arbeta på ett bra sätt tillsammans. Hur gör vi då?

 • Lyssnar på varandra.
 • Tar allas åsikter på allvar
 • När vi kommit fram till något vi ska göra tillsammans så ställer alla upp lojalt.

Det är tryggt och kreativt. Jag önskar att alla skulle få uppleva detta på sin arbetsplats.

Dagens bibeltext

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma.  Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt.  Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.

1 Korinthierbrevet 12:4-7

Dagens bön

 1. Min Gud, jag tillber dig.
  Jag tackar dig för att du har skapat mig,
  räddat mig genom din nåd
  och bevarat mig under den gångna natten.
  Till dig offrar jag min bön, mitt arbete,
  min glädje och mitt lidande.
  Låt allt ske enligt din vilja och till ditt förhärligande. Bevara mig från synden och det onda
  och håll din hand över mig och dem som står mig nära, idag och alla dagar. Amen.

Bön från Oremus

Dagens utmaning

Några frågor att reflektera över.
Vad ger lust och glädje på din arbetsplats? Hur kan du göra för att du själv ska få mer lust och glädje? Var och när får du möjlighet att växa som människa?