Lucka 17 – församlingen

Hur skulle mitt liv varit utan min församling?
Vet ej, men det hade varit annorlunda.
För mig betyder församlingen mycket, men det kanske kan sammanfattas att det är ett sammanhang där:

  • Vi tillsammans får växa på alla de sätt som Gud tänkt sig.
  • Vi får vara sårbara ibland och vara starka ibland.
  • Vi får bära andra och bli burna själva.
  • Där Gud får vara i centrum.
Fotat av Bob Dass från flickr.com
Fotat av Bob Dass från flickr.com

 

 

 

 

 

Dagens bibeltext

Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter,  så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.  Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar,  tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Romarbrevet 12:4-6

Dagens bön

GUD, i dig lever vi,
rör oss och är till.
Lär oss tro och förstå
att lika litet som vi kan komma
ifrån oss själva
Kan vi komma ifrån dig.

 

Dagens utmaning

Om du är kristen och med i en församling så kan du fundera på vad den betyder för dig. Testa att be för någon du ogillar och se vad som händer!
Är du inte med i någon församling så fundera på vilka sammanhang du har där du kan växa som människa!