Lucka 19 – DIY

Jag har alltid gillat att hålla på med en mängd olika saker.
Det är lätt för mig att hitta intressanta saker att fördjupa mig i.
En gemensam nämnare är att jag tycker om att använda händerna och göra olika saker. Det började med att rita och teckna. Sen lärde min kusin mig en del om elektronik och det var verkligen en glädje att få sitta i en skrubb och löda loss resistorer (motstånd). Framtida medicinare får avgöra hur detta lödande påverkade min hjärna. Det gjorde i alla fall att jag började älska att ta reda på hur saker fungerar och hur man konstruerar dem. Jag lärde mig även att programmera ett antal programmeringsspråk.

På universitetet fick jag chansen att läsa slöjd och där fastnade jag för smide. Fascinerade att kunna tillverka bruksföremål själv. Kort sagt gillar jag att veta hur saker fungerar så att jag själv kan laga dem eller tillverka nya. På engelska finns en term som är DIY = Do It Yourself.
Lusten att skapa och bygga saker tror jag är gudomlig. I skapelseberättelsen i Bibeln får vi följa Gud hur han skapar den ena djurgruppen efter den andra. I vissa tider har man tolkat detta väldigt bokstavligt. Jag väljer att tolka det som att Gud älskar att skapa – han älskar liv – han älskar mångfald och variation. Det visar också på Guds humor med tanke på att det finns näbbdjur. Sen måste jag ifrågasätta Gud angående ett av världens vidrigaste djur och tillika Västerbottens landskapsfisk Nejonöga. Varför såg du inte till att denna varelse stannade i yttre rymden – eller var den nu har sitt ursprung?

Nejonöga

 

 

 

 

Åter till DIY vilket har en spännande avknoppning som kallas för Maker-rörelsen. Folk som samlas för att lära sig mer om hur man gör saker och tillsammans med andra bygger och konstruerar allt från elektroniska prylar till att utföra biologiska experiment. Läs gärna mer om detta på Stockholms Makerspace-hemsida.

Egentligen är detta inget nytt – utan en gammal tradition med beteckningen slöjd. Betydelsen av ordet Slöjd kommer från Slögh vilket ursprungligen betydde skicklig och kan användas om all typ av verksamhet och inte bara hantverk. Traditionellt sett så var en person som var duktig på slöjd duktig på att tillverka de föremål som behövdes i livet. Motsatsen till dagens slit och släng. Det här är ett ämne som verkligen engagerar mig, men sätter punkt nu. Missa inte att det går att gå en kurs i ikonmålning den 1-6 februari. Kurse är i byn Örträsk som ligger utanför Lycksele.

Dagens bibeltext

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

1 Mos 1:26-27

Dagens bön

Ikonmålarens Bön

 Jesus Kristus,
Din gudomliga natur är obegränsad.
Men på ett outsägligt sätt har Du stigit ned på jorden och för människornas räddning tagit mänsklig gestalt genom Din heliga Moder, jungfru Maria.
Avtrycket av Ditt obefläckade anlete har Du lämnat på ett heligt tygstycke och därigenom botat furst Abgar från hans sjukdom och lett honom till sann kunskap om Gud.
Genom den helige Ande har Du gett aposteln och evangelisten Lukas förmågan att avbilda Din allra renaste och högt välsignade Moder. Hon som bar Dig i sina armar då Du var ett barn och som sade: Må nåden från Den som jag har fött komma alla till del.
Gud, Du som är Herre över alla ting, upplys också min själ och ge mig kraft och förmåga att på ett riktigt sätt avbilda Din person, Dina allra renaste Moder och alla helgon, allt till Din ära och till Din kyrkas förhärligande. Och förlåt synderna hos dem som ärar ikonen och vördar den som ikonen avbildar.
Bevara mig från allt ont och låt mig i min uppgift troget följa den helige aposteln och evangelisten Lukas. Amen.
Av Munken Dionysios av Fourna ”den ovärdigaste av målare”
Dagens utmaning
Se denna 5 min långa film med en 12-åring app-utvecklare och fundera hur du kan bli mer kreativ och om du kan hjälpa andra att bli mer kreativa.