Lucka 3 – bostad

Idag är jag tacksam för att ha en bostad.
En bostad är något som trotsar naturens inverkan på livet, ett skydd från väder och temperaturförändringar.En plats där jag råder över naturen. Bortsett från vårt vanliga hus så är vår tältkåta en sådan plats som fått skydda oss från naturens härjningar.

Vår tältkåta
Vår tältkåta

 

 

 

 

 

 

En bostad är inte bara ett skydd mot väder och vind, det är också ett hem där vi kan bjuda hem folk och ta hand om vår familj.

Det är också grunden för mitt andliga liv och en plats där jag får träna på att göra det Jesus uppmanade oss till. Det vardagliga och gudomliga hör ihop.

En vallfartssång av Salomo.

Om inte Herren bygger huset
är byggarnas möda förgäves.
Om inte Herren vaktar staden
är väktarens vaka förgäves.
Förgäves stiger ni tidigt upp
och går sent till vila,
ni som sliter för ert bröd.
Men sina vänner ger Herren framgång.

Psaltaren 127:1-2

Katakomb har gjort en god ordning för hur man kan välsigna ett hem. Kika gärna in på den. 

Dagens bön:
Gud, vår Far,
du vill att vi skall lita på
att du tar hand om oss varje dag.
Du ser hur vi försöker lägga saker på hög,
för säkerhets skull.
Hjälp oss att tro att du kan ge oss
allt vi behöver.
Lär oss att dela med oss av det du ger.
Vi ber i vår Frälsares Jesu Kristi namn.

– från Evangelieboken i Finland.

Dagens utmaning:
Fundera hur du kan hjälpa de som inte har ett hem. Kanske du kan öppna ditt hem för någon annan. Har du ekonomiska resurser över kanske du kan köpa ett tält till jordbävningsdrabbade? Annars räcker det mer än väl med att hälsa på någon på bussen. På så sätt visar du öppenhet och gemenskap mot en ny människa – kanske en ny vän?