Hermes Trismegistos del 2

Kort resume över föregående blogginlägg:

  1. Magi och vetenskap är besläktade utifrån ett idéhistoriskt perspektiv.
  2. Johan gillar pyramider och pseudovetenskap.
  3. Johan gillar personer med konstiga namn.

Hermes Trismegistos

Hur kom det sig att jag började tänka på Hermes Trismegistos. Jo, jag läser med stor behållning boken Nattvardens hemlighet av Javier Sierra. I likhet med många andra böcker så handlar den om att kristendomen blivit förvanskad och egentligen är det så att kyrkan är ond osv. Men den är välskriven och den tar i en kort passus upp Hermes Trismegistos. Min hjärna påminde mig om att jag läst något om honom förr och att det var i samband med kursen Myt, Magi och Ockultism (se föregående bloggpost). På Wikipedia står det följande:

Hermes Trismegistos, en sengrekisk benämning för den egyptiske guden Thot, som grekerna identifierade med sin egen gud Hermes.[1]

Hermes Trismegistos betraktades som allt mänskiligt vetandes upphov, och gällde som författare av de Hermetiska skrifterna , en omfångsrik, senantik litteratur med astroligiskt, medicinskt, alkemistiskt, magiskt och i synnerhet religiöst-filosofiskt innehåll, röjande släktskap med gnosticismen.

Av dessa skrifter, som spelade en avgörande roll i medeltidens mystik, är åtskilliga bevarade på grekiska, latin eller arabiska.”

Hermetismen som kom av detta grundade mycket av sitt tänkande på en skrift som heter   Corpus Hermeticum och sågs som en källa till uråldrig kunskap där Hermes Trismegistos  var en dialogpartner i skriften. Med tiden kom forskarna fram till att skriften var tillkommen efter vår tideräknings början och således inte var så uråldrig den gav sken, men fortsatte att vara en grund för ex. alkemi (se nästa bloggpost).

När jag läste Nattvardens hemlighet så föll mycket på plats. Min fascination av Da Vinci-koder, pyramider etc. kommer av min egen längtan att förstå och ha kunskap om saker. Jag vill veta hur det funkar helt enkelt. Jag vill att Eva Funcks superkoll går igenom världshistorien och berättar för mig steg för steg guds plan i detta. På många sätt är jag likt en gnostiker som strävar efter kunskapen. Snart har jag lyckats placera mig själv i alla de kätterska bås som kyrkan definierat.

Hur var det med Adam och Eva egentligen? Om vi läser från 1 Mos 3:1.

1 Ormen var listigare än alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan. ”Sade Gud verkligan att ni inte skulle äta från någon av träden i trädgården?” 2 Kvinnan svarade ormen: ”Jo, vi får äta från träden i trädgården, 3 men om frukten på trädet i mitten av trädgården sade Gud: ’Ät inte från den och rör inte vid den så att ni inte dör’.” 4 Men ormen sade till kvinnan: ”Ni kommer verkligen inte dö! 5 För Gud vet att när ni ätit av den, öppnas era ögon och ni ska bli som gudar – känner till gott och ont.” 6 Kvinnan såg att trädet var gott att äta och att det var ljuvligt att se på, och att det var åtråvärt eftersom det gav insikt. Så hon tog från trädet och åt, och gav även till sin man som var med henne, och så åt han. 7 Då öppnades bådas ögon och de insåg att de var nakna. Då flätade de ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

Källa: http://wiki.fribibel.se/index.php/Första_Moseboken

Låter ganska bekant på något sätt. Sanningen som alkemister m.f.l. söker kanske är så enkel att de upplever sig nakna. I 1 Korintierbrevet 1:18 står det

18 Ty ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men en Guds kraft för oss som räddas. 19 Ty det står skrivet: Jag bryter ner de visas vishet. De förnuftigas förnuft gör jag om intet

Källa: http://wiki.fribibel.se/index.php/Första_Korinthierbrevet

Mitt sökande genom livet har funnit ett svar, även det ibland kan kännas otillfredsställande att inte få detaljerade svar på alla mina frågor. Ibland kan svaren som jag får kännas för enkla.

 

Hermes Trismegistos

Mina förakademiska studier började med en bok om Egyptens pyramider. Där fanns en karta över de största och mest välkända pyramiderna i Egypten. Kanske inspirerad av något jag läst eller hört så fascinerades jag av dels deras utformning men även av deras storlek och mått. Talmystik har alltid intresserat mig och jag befinner mig i gott sällskap med en mängd olika människor, där vi har kineser som är besatta av siffran åtta (八 pinyin bā) eftersom den låter som ordet välgång (發 pinyin fā), vi har aposteln Johannes med sitt 666 (eg. 616), vi har judiska kabbalister, bibelkoden – länk, kristna pyramidnumerologer – länk. Listan kan bli väldigt lång och innehållsrik. Kort sagt siffror fascinerar och särskilt siffror som till synes verkar ha ett samband.

Nu till min första universitetskurs. Den hette och heter fortfarande Myt, Magi och Ockultism. Say what! Ska en präst verkligen hålla på med magi och ockultism kanske vän av ordning undrar! Det var verkligen en uppenbarelse i dess rätta bemärkelse på många olika sätt. Först av allt att jag klarade av kursen gjorde att jag senare vågade göra högskoleprovet med gott resultat, vågade söka kurser på universitetet för att 100+ hp senare våga söka till Johannelund och läsa till präst. Det är på ett sätt grunden till att jag är där jag är. Kursen i sig gick igenom olika sätt som vi har tänkt på magi och ockultism. Några av ögonöppnarna ska jag dela med mig av.

Magi och vetenskap

Idag sätter vi motsatstecken mellan magi och vetenskap. Vetenskap är en rationell metod där vi genom experiment (ibland) kan verifiera teorier och falsifiera teorier. En ständig progression i tänkande och förståelse. Olika vetenskaper behandlar olika ämnesområden. Det finns ett sökande efter att förena vetenskaper och hitta teorier som går att applicera på många olika delar av vetenskapen. Där finns tjusningen i att nu ha hittat Higgs Boson (gudspartikeln) som kan ge nycklar till fortsatt forskning och som verifierat vissa teorier.

Om vi lämnar nutidens forskning och backar 3500år och reser till nutidens Kina så utövade man spådomar på ett mycket konkret sätt. Även där utförde man försök, man skrev ned en frågeställning på ett sköldpaddsskal, slängde det i elden, analyserade sprickorna, sen inväntande man för att se svaret på frågan, skrev ned detta på skalet. På så sätt har man en förenklad metod för vetenskapligt tänkande. I det babyloniska riket finns liknande berättelser. Vi människor verkar ha en grundläggande förståelse för vetenskap även om man som i fallet med sköldpaddsskalen inte analyserade rätt säker. Eller snarare att man inte ställde frågor till rätt källa. Man hittade helt enkelt samband som inte fanns (som jag och pyramiderna). Sir Isaac Newton var en annan vetenskapsman som av många fått epitetet ”den sista magikern”. Utan tvekan var han en person med skarpt sinne för vetenskap och gjorde många betydande framsteg inom bl.a. optik, gravitation m.m. Kanske mest känd för sitt äpple (Apple?).  Samtidigt var han fascinerad av alkemi. Hur kan man både vara alkemist och vetenskapsman?

Jag tror det som jag lärde mig på min universitetskurs var att den djupa längtan efter kunskap och förståelse kan yttra sig på olika sätt hos olika människor och att vetenskap och magi som metod inte behöver vara så långt från varandra när man ser saken ur ett idéhistoriskt perspektiv. Vill man läsa mer om ”den siste magikern” så rekommenderar jag boken ”The Last Sorcerer” av Michale White, t.o.m. Simon Singh gillar den, då måste den vara bra. Hur blev det med Hermes Trismegistos? Läs mer om honom i nästa inlägg då jag fortsätter min expose över Myt, Magi och Ockultism.

Bild från: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermes_mercurius_trismegistus_siena_cathedral.jpg

Eld som slocknar

Efter att ha haft en friluftsgudstjänst med tillhörande kyrkfika så stannande jag kvar på platsen när alla hade åkt hem. Elden var släckt genom att vedpinnarna hade separerats och det hade regnat hårt. För att få lite värme så förde jag pinnarna mot varandra och blåste och blåste. Till slut tog elden sig och kunde ge mig en stunds skydd mot kylan och röken från elden höll borta myggen.

När jag stod och filosoferade kom jag att tänka på att vi människor är precis som en vedpinne. När vi är tillsammans med andra kan vi brinna för saker. Vi orkar engagera oss och göra en mängd häftiga saker. Men så fort vi separeras så brinner vi ensamma och till slut slocknar vi. Lägger man till regn (som en bild) så går det än snabbare.

Men tänk vad häftigt att när rätt människor förs samman och rätt vind blåser på dem så kan elden starta om igen. En eld som kan ge värme i form av gemenskap och samhörighet även för de som inte är brinnande. Kanske kan det väckas en längtan efter den som startat elden.

Tecken

Kina är ett stort intresse i mitt liv. En orsak till detta är skrivtecknen.
Primitiva, vackra och lite mystiska. Vad jag förstått på de som läst hebreiska (עברית) så har de samma känsla inför de bokstäverna. Skillnaden är dock milsvid.
De kinesiska tecknen är inte bokstäver som de allra flesta vet utan tecken som representerar en sak eller en idé. De som är så spännande med tecknen är att man kan spåra deras utveckling bakåt i historien tills man kan se hur de ursprungligen var en avbild av något. Ett exempel kan vara tecknet för man (människa) som ursprungligen var en stiliserad bild av en man med en arm som hänger.

 

 

 

 

 

Bildkälla: http://mandarin.fi/live/

Detta tecken har sedan förändrats genom åren till att idag mer se ut som en människas två ben.

 

 

 

 

 

 

Bildkälla: http://2020chrisong.blogspot.se/2010/09/ren-building-world-expo-shanghai-china.html

Tecknen kombineras i många fall för att skapa andra ord. Två stycken ”män” efter varandra betyder följa efter, komma från.

Detta var ett exempel på hur tecknen har utvecklats. Vill man läsa mer om detta så finns Cecilia Lindqvists bok Tecknens rike att läsa. Det är en praktbok som är rejält inbunden och har ett gediget innehåll som intresserar både kina-intresserade och språk-intresserade.

Programmering som en bild för skapelsen

Att programmera är något jag pysslat med sen jag fick min C-64 för +20 år sedan. Då var det ett program i Basic som fick en ballong att röra sig över skärmen. Efter lite googlande så hittade jag ett utdrag från C-64:a manualen på http://laserbrain.se. Se och njut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åren gick och jag avverkade många olika programmeringsspråk till min glädje. Tyvärr var jag inte en riktig hacker som jag minns en namne till mig här i stan var. Jag vill minnas att han gick runt med någon Amiga 500 reference guide under armen mest hela tiden. Själv beundrade jag honom djupt och önskade mig hans magiska krafter (inom assembler programmering alltså).

Nu kommer vi snart till förklaringen av ovanstående rubrik, men inte riktigt än.
I nuläget håller jag på och tragglar med att lära mig Objective-C vilket är det språk som används för att programmera appar till iOS enheter såsom iPhone och iPad men även för att skriva program till OS X för Mac. Det är alltid kul att lära sig nya språk för att se vilka fördelar som finns och vilka olika sätt man kan angripa problem på.
Jag läser boken iOS Programming: The big nerd ranch guide 3rd edition. En mycket innehållsrik och pedagogisk bok. När man programmerar Objective-C så finns det något som kallas för objektorienterad programmering. I korthet innebär det att man skapar modeller för programmeringsdelar som är självgående. När man sedan behöver använda sig av modellen så skapas ett objekt utifrån modellen med de funktioner programmeraren anpassat dessa för. Man kan även skapa en modell som ärver en annan modells alla funktioner och som man sedan modifierar och lägger till eller tar bort de funktioner man behöver. När jag satt och programmerade så slog det mig hur likt detta är skapelsen. Gud gör någon sorts grundmodell, låt oss kalla honom Adam. Denna grundmodell kan kopiera sig vidare och av olika orsaker så förändras delar av funktionaliteten hos människan när det skapas nya modeller. Den enda som vet hur grundmodellen var tänkt att användas är Gud (programmeraren). Bilden haltar på en del sätt, men jag kan mer känna igen mig i bilden av Gud som en objektorienterad programmerare än en målare eller skulptör. Bilden av Gud som målare antyder en viss form av kreativitet men inte kan en målning göra något mer än att vara vackra. Vi människor har skapats (programmerats) till mycket mer än så, vi är skapade till att förstå oss själva till viss del, att fortsätta guds arbete och mycket mycket mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tar också till viss del bort bilden av Gud som sitter vid sin dator och styr allt in i minsta detalj och ser till att onda och goda saker händer människor. Risken finns att bilden av Guds skapelse blir alltför mekanisk.
Så jag vill slå ett slag för bilden av Gud som objekt orienterad programmare (det måste inte vara objective-c utan Ada, Delphi eller något annat duger bra).
Tanken är inte heller ny utan uttrycks på något sätt i ex. filmerna Matrix eller olika typer av SF-böcker.

Läs på Wikipedia för mer fördjupning i ämnet.

Bearbetning

Nu har jag arbetat min första arbetsvecka. Det är mycket som är nytt och som jag måste lära mig. Allt från hur tidsredovisning fungerar till hur man startar kaffeautomaten på morgonen.
Det svåraste av allt är att planera min egen tid. Jag har levt i en magisk skolvärld där det enda jag har behövt ta hänsyn till är deadlines för uppgifter och min familjs liv.
Nu måste jag planera in träffar med kollegor, församlingsmedlemmar, sorgehus, dopfamiljer, vigselpar m.fl. Det hela blir inte lättare av att jag inte har begrepp om hur långt det är till vissa ställen.
Vindelgransele, det är nog en 4-5 mil tänkte jag. I verkligheten är det 8,2 mil, vilket påverkar min tidsplanering en smula.
Att åka 8 mil bil låter inte så trevligt, särskilt om man tänker sig att dessa mil vore längst en motorväg.
Det är dom inte. Ungefär halva resan åker man parallellt med Vindelälven med fantastiska vyer som exempelvis Vormforsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden kommer från http://www.vindelalvsbyar.se/default.asp?pageid=8904

Min sista gudstjänst innan semestern hade jag i Örträsk kyrka som också ligger naturskönt.
Det strulade lite med ljudet men det går alltid att prata högt och tydligt. Förhoppningsvis hörde alla vad jag sa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildkälla: http://www.vbm.se/avdelningar/byggnadsvard1/kyrkomiljeer/ertresk.html

Örträsk kyrka har mycket vackra stjärnor i taket, förutom att resten av kyrkorummet är vackert.
Efter gudstjänsten var slut körde jag ensam i bilen hem till Lycksele och njöt av stillheten och friden.
Det är mycket skönt att få reflektera över livet medan man kör bil.
Sammanfattningsvis var första veckan toppen och jag längtar redan tillbaka till jobbet, trots att det är semester.
Men eftersom jag ska på Ionas sommarmöte i Kuvarp senare i sommar så kommer det att bli en del prästande i allafall.

Prästvigning

Det är svårt att beskriva hur jag upplevde prästvigningen och jag tror det är en sådan sak man ska bevara i hjärtat. Men jag är glad över att få prästvigas, just för Luleå stift. Det känns verkligen hemma på alla sätt.

Sen är det omöjligt att beskriva hur tacksam jag är till biskop Hans och Annika Nordekvist, familjen, vänner m.fl. som vandrat med mig dessa år. Sen blev festen väldigt trevlig, synd bara att jag inte fick tid att prata med alla så mycket som jag önskat. Stort tack till alla som var med och som hjälpte till.

Nu ska jag njuta av dagens ledighet för att sen hugga i med arbetet i Lycksele församling.

 

Examensarbete HT 2010

För att fortsätta på den inslagna vägen så finns nu mitt examensarbete från höstterminen 2010 att ladda ned.

Examensarbete HT 2010

Uppsatsen är en exegetisk och missionsvetenskaplig uppsats.
Syftet med uppsatsen är att jämföra Paulus missionssyn med missionärer i Kina genom historien.

Faktorer för tillväxt av den kristna kyrkan i Kina

2009 skrev jag en uppsats som handlar om vilka faktorer som gör att den kristna kyrkan växer i Kina. Uppsatsen blev aktuell igen på grund av en artikel i Dagen 2011-05-24.
Därför har jag lagt ut min uppsats till allmän beskådan, förhoppningsvis kan den ge något att läsa.
Ladda ned den härifrån. B-uppsats Johan Karlemo

Kortfattat innehåller den tankar om att växten för den kristna kyrkan i Kina beror på att man kan möta de olika behov som finns i städer och i byar. Behov kan vara allt från att man behöver helande till att man behöver en ny ideologi.