Sekularisering

Är Sverige världens mest sekulariserade land som en del forskare säger?

OM så är fallet så måste Åsele vara ett undantag för där är kommunen djupt engagerad i att bygga ett buddistiskt tempel. Läs mer på VK.se 2010-02-04

Personligen kan jag tycka buddismen är intressant men har svårt för idoliseringen av Dalai Lama. Han har gjort många människor medvetna om behovet av andlighet i sina liv men han har många dåliga sidor också vilket är naturligt när man är en människa. Hans syn på sexualitet är mer i stil med påvens syn än med vad som är politiskt korrekt just nu. Källa: http://www.religionfacts.com/homosexuality/buddhism.htm

Vidare är karmaläran något som kan verka logiskt men samtidigt kan skapa ett fruktansvärt samhälle om det vill sig illa. Det är lätt att tänka om sig själv att man har det illa för att man gjort något dåligt i sitt förra liv och därför förtjänar det nuvarande lidandet. Vidare kan man då tänka att man genom ett gott uppförande i detta liv kan få det bra i nästa liv, här uppstår ett liknande problem som med kristen eskapism där man inte tar itu med det omgivande samhällets problem.  Det kan även vara så att man ser till människors lidande som att dom förtjänar det onda eftersom dom gjort något dåligt i sitt förra liv.

Ett exempel kan vara att vissa buddister menade att tsunamikatastrofen drabbade människor på grund av dålig karma medan andra buddister menar att det är en ytlig tolkning av händelsen, en teologisk analys av detta kan man läsa på denna sida.

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan,

och förstånd att inse skillnaden.

Låt dock aldrig min sinnesro bli så total

att den släcker min indignation

över det som är fel, vrångt och orätt.

Att tårarna slutar rinna nerför mina kinder

och vreden slocknar i mitt bröst.

Låt mig aldrig misströsta

om möjligheten att nå en förändring

bara för att det som är fel är lag och normalt,

att det som är vrångt och orätt har historia.

Och låt mig aldrig tvivla på förståndet

bara för att jag är i minoritet.

Varje ny tanke startar alltid

hos en ensam

Läs mer

En bön från Iona

En bön från Iona

O Gud, för din kärlek till oss, varm och störande,

som har fött oss och öppnat våra ögon

för skapelsems under och skönhet

tackar vi dig.

För din kärlek till oss, vild och frigörande,

som har väckt oss att se skapelsens energi

saven som flödar,

blodet som pulserar,

hjärtat som sjunger,

tackar vi dig.

För din kärlek til oss, barmhärtig och tålmodig,

som har burit oss genom vår smärta,

gråtit bredvid oss i vår synd,

och väntat med oss i vår förvirring

tackar vi dig.

översättning Anne-Lina Sandell Janner

Möt mig som den jag är;

håll mitt hjärta nära dig,

gör mig till den jag skall bli

och lev i mig.

Den Heliga Birgittas bön

Herre, kom snart och upplys natten

Såsom döende längtar så längtar jag efter dig.

Säg min själ att intet händer utan att du tillstädjer det

och att intet som du tillstädjer är tröstlöst

O Jesus, Guds son, du som stod tyst

inför dem som dömde dig

håll tillbaka min tunga

till dess jag fått besinna

vad och hur jag ska tala.

Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den

Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare

Så uppfyll då min åstundan och visa mig vägen

Jag kommer till dig

såsom den sårade kommer till läkaren

Giv, o Herre, mitt hjärta ro.

S:ta Birgitta

Irländsk välsignelse

May the road rise to meet you,

May the wind be always at your back,

May the sun shine warm upon your face,

The rains fall soft upon your fields and,

Until we meet again,

May God hold you in the palm of His hand