Det bländande mörkret

Återigen har jag lagt upp en bok och denna gång är det ”Det bländande mörkret” av Owe Wikström. Owe Wikström är en person som genom sina böcker och föreläsningar gett mig många insikter inom religionspsykologi och andlighet. För mig är han en mix av akademiker och präst (vilket han per definition också är). Men den mixen tilltalar både min akademiska längtan och mitt personliga andliga sökande. Det är inte alltid det han skriver tilltalar mig, men när det han skriver tilltalar mig så är det ett direkt tilltal som tar hårt. Ibland ruskar han om och ibland lindrar han.

 

Denna bok kan grovt delas in i två delar. En del där Owe genom ett utifrån perspektiv beskriver andlig vägledning med stöd av psykologi och akademisk forskning. Den andra delen av boken behandlar samma fråga men utifrån ett inifrån perspektiv.

 

I min upplaga av boken finns även två bonusdelar med fördjupningar utifrån de båda perspektiven. Läs boken men välj noga vilka delar du läser. Är du enbart intresserad av den psykologiska aspekten, så läs dessa delar som handlar om detta och kanske du kan smygkika lite på de andra delarna.