Herre, kom snart och upplys natten

Såsom döende längtar så längtar jag efter dig.

Säg min själ att intet händer utan att du tillstädjer det

och att intet som du tillstädjer är tröstlöst

O Jesus, Guds son, du som stod tyst

inför dem som dömde dig

håll tillbaka min tunga

till dess jag fått besinna

vad och hur jag ska tala.

Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den

Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare

Så uppfyll då min åstundan och visa mig vägen

Jag kommer till dig

såsom den sårade kommer till läkaren

Giv, o Herre, mitt hjärta ro.

S:ta Birgitta

Kommentera