Eld som slocknar

Efter att ha haft en friluftsgudstjänst med tillhörande kyrkfika så stannande jag kvar på platsen när alla hade åkt hem. Elden var släckt genom att vedpinnarna hade separerats och det hade regnat hårt. För att få lite värme så förde jag pinnarna mot varandra och blåste och blåste. Till slut tog elden sig och kunde ge mig en stunds skydd mot kylan och röken från elden höll borta myggen.

När jag stod och filosoferade kom jag att tänka på att vi människor är precis som en vedpinne. När vi är tillsammans med andra kan vi brinna för saker. Vi orkar engagera oss och göra en mängd häftiga saker. Men så fort vi separeras så brinner vi ensamma och till slut slocknar vi. Lägger man till regn (som en bild) så går det än snabbare.

Men tänk vad häftigt att när rätt människor förs samman och rätt vind blåser på dem så kan elden starta om igen. En eld som kan ge värme i form av gemenskap och samhörighet även för de som inte är brinnande. Kanske kan det väckas en längtan efter den som startat elden.

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan,

och förstånd att inse skillnaden.

Låt dock aldrig min sinnesro bli så total

att den släcker min indignation

över det som är fel, vrångt och orätt.

Att tårarna slutar rinna nerför mina kinder

och vreden slocknar i mitt bröst.

Låt mig aldrig misströsta

om möjligheten att nå en förändring

bara för att det som är fel är lag och normalt,

att det som är vrångt och orätt har historia.

Och låt mig aldrig tvivla på förståndet

bara för att jag är i minoritet.

Varje ny tanke startar alltid

hos en ensam

Läs mer

En bön från Iona

En bön från Iona

O Gud, för din kärlek till oss, varm och störande,

som har fött oss och öppnat våra ögon

för skapelsems under och skönhet

tackar vi dig.

För din kärlek till oss, vild och frigörande,

som har väckt oss att se skapelsens energi

saven som flödar,

blodet som pulserar,

hjärtat som sjunger,

tackar vi dig.

För din kärlek til oss, barmhärtig och tålmodig,

som har burit oss genom vår smärta,

gråtit bredvid oss i vår synd,

och väntat med oss i vår förvirring

tackar vi dig.

översättning Anne-Lina Sandell Janner

Möt mig som den jag är;

håll mitt hjärta nära dig,

gör mig till den jag skall bli

och lev i mig.

Den Heliga Birgittas bön

Herre, kom snart och upplys natten

Såsom döende längtar så längtar jag efter dig.

Säg min själ att intet händer utan att du tillstädjer det

och att intet som du tillstädjer är tröstlöst

O Jesus, Guds son, du som stod tyst

inför dem som dömde dig

håll tillbaka min tunga

till dess jag fått besinna

vad och hur jag ska tala.

Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den

Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare

Så uppfyll då min åstundan och visa mig vägen

Jag kommer till dig

såsom den sårade kommer till läkaren

Giv, o Herre, mitt hjärta ro.

S:ta Birgitta

Irländsk välsignelse

May the road rise to meet you,

May the wind be always at your back,

May the sun shine warm upon your face,

The rains fall soft upon your fields and,

Until we meet again,

May God hold you in the palm of His hand