Lucka 23 – flaggdag och sjursmäss

Idag är det en speciell dag.
Tidigt firade man i Jämtland, Härjedalen, Tröndelag och Nordland sjursmäss, vilket var ett firande av helgonet Sigurd.
Sigurd var också biskop i Nidaros från 1231 och framåt.

Något senare, nämligen år 1963 så utropades Republiken Jamtland.
Och idag är det flaggdag för Jamtlands flagga så jag passar på att klistra in en hälsning från presidenten själv.

Läs mer om vilka artister m.m. som kommer från Jamtland.
Befrielserörelsen har givetvis en egen arme kallad JRA, vars FB-sida kräver ett besök.

Tecken

Kina är ett stort intresse i mitt liv. En orsak till detta är skrivtecknen.
Primitiva, vackra och lite mystiska. Vad jag förstått på de som läst hebreiska (עברית) så har de samma känsla inför de bokstäverna. Skillnaden är dock milsvid.
De kinesiska tecknen är inte bokstäver som de allra flesta vet utan tecken som representerar en sak eller en idé. De som är så spännande med tecknen är att man kan spåra deras utveckling bakåt i historien tills man kan se hur de ursprungligen var en avbild av något. Ett exempel kan vara tecknet för man (människa) som ursprungligen var en stiliserad bild av en man med en arm som hänger.

 

 

 

 

 

Bildkälla: http://mandarin.fi/live/

Detta tecken har sedan förändrats genom åren till att idag mer se ut som en människas två ben.

 

 

 

 

 

 

Bildkälla: http://2020chrisong.blogspot.se/2010/09/ren-building-world-expo-shanghai-china.html

Tecknen kombineras i många fall för att skapa andra ord. Två stycken ”män” efter varandra betyder följa efter, komma från.

Detta var ett exempel på hur tecknen har utvecklats. Vill man läsa mer om detta så finns Cecilia Lindqvists bok Tecknens rike att läsa. Det är en praktbok som är rejält inbunden och har ett gediget innehåll som intresserar både kina-intresserade och språk-intresserade.