Hur ska man tänka om sociala medier?

Jag gissar att det är fler föräldrar än jag som diskuterar frågan om hur mycket skärmtid ens barn ska ha. Barn gör som föräldrarna och sitter vi med våra datorer/smartphones etc. så lär sig barnen detta. Så om du vill att dina barn ska spela brädspel med dig så underlättar det rätt så mycket om du lägger bort din smartphone först.

Sen tror jag inte problemet är att barn sitter med sina enheter. Problemet är vad de gör med dem. Min gamla kompis Daniel Jakobsson har varit på Digital Youth seminar i Belgien och skrivit ned sina tankar från denna här – https://www.verke.org/ [ENG]. Daniels slutkläm gör mig gudomligt glad.

For me – I will take with me a renewed confidence in the importance of encouraging youngsters to use digital media to work for the good and for justice. It is a power that can be used both for good and for bad, let’s guide the young people of Finland (and the world) how to use it right!

Amen säger jag bara.

Fasta

Är man präst så måste man blogga om fastan.
Men det är också rätt så inne att fasta från sociala medier, bloggar etc. så idag ska jag fasta från att blogga om fastan.

Istället hänvisar jag er till min vän Tomas Jarvids fantastiska blogg.
Han bloggar inte heller om fastan, men han har lagt in ett Youtube-klipp som handlar om hur man fastar i den Romersk Katolska kyrkan (60s långt och med Lego) – Vandra vägen

Lucka 21 – film

Det är svårt att föreställa sig mitt liv utan film och tv.
Troligtvis skulle jag klarat mig alldeles utmärkt, men film är något som betytt och betyder mycket för mig. Film har inspirerat mig och gett mig kraft när det behövts.
Film är något som lärt mig nya saker och gjort att jag vågat ta steg när jag behövde.
Jag blev påmind om detta när jag tidigare idag såg Star Wars: The Force Awakens. Star Wars är en värld som många tagit till sig och påverkat deras liv på många olika plan. För en del är det enbart ett tidsfördriv för andra är tron på kraften något äkta, ett exempel kan vara Jediism-kyrkan – Temple of the Jedi order.

Är dem helt galna? Nej, det tror jag inte. Jag tror bara att sprängkraften i Star Wars-berättelsen är så stark att våra gamla religioners berättelser inte kan mäta sig med den. Om du tillhör någon av de äldre religionerna hoppas jag detta är något som gör att du hajar till. Det är kanske är dags att reagera när en fiktiv religion från en Hollywoodproduktion upplevs ge mer i livet än det du tror på?

Lightsaber

 

 

 

 

För mig väcker det många tankar. Är det mitt sätt att förmedla budskapet det är fel på? Är det mitt sätt att leva i min tro som är fel på? Är det budskapet det är fel på? Jag tror det framför allt handlar om fel sätt att förmedla budskapet och hur jag lever.

Dagens bibeltext

Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?”

Lukas 24:31-32

Dagens bön

GUD, du är ljusets och livets källa. Ibland ger du oss en glimt av himmelens salighet. Du lyfter oss över jordens grus och låter oss ana något av den andra världen. Du gör det för att uppmuntra och stärka oss. Hjälp oss att bevara synen vi sett. Låt den uppliva vår tro, förnya vår kärlek, göra vårt evighetshopp starkt och levande. När vår resa ibland känns tung och svår, vill vi tänka på de ögonblick, då vi varit med dig på det heliga berget, och glädja oss åt att en gång få se dig som du är.

Skriven av Martin Lönnebo

Dagens utmaning

Nästa gång du ser en film, fundera vilka känslor som väcks i dig. Fundera på vad de känslorna gör med dig. Fundera sen var de känslorna för dig. Till skillnad från Jedi-riddare tror jag att känslor är viktiga att ta på allvar och använda sig av.

 

Lucka 20 – söndag

Söndag är ett botemedel mot mycket av vår nutids problem.
En dag då vi får fokusera på livet och ljuset.
Ordet söndag kommer från vår förkristna gudinna Sol eller Sunna (sunnudagr)
Vi behöver verkligen minnas detta särskilt här uppe i mörkret och under mörkrets årstid. Söndag är också en dag för gudstjänst och då får jag fira ljuset i mitt liv som är Jesus.

Fotad av Clarissa Blackburn på flickr.com
Fotad av Clarissa Blackburn på flickr.com

 

 

 

 

 

Tänk om vi oavsett religiös tillhörighet kunde se till så att vi hade en dag i veckan då vi slapp köpa saker, slapp vara en konsument, slapp vara ett objekt för företagen att tjäna pengar på. Tänk att idag på söndag så får du och jag vara enbart människa. Skapade av Gud till hens avbild och skapade till gemenskap med andra och med Gud.

Dagens bibeltext

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Johannesevangeliet 1:1-4

Dagens bön

Herre Jesus Kristus,
du står framför mig,
du är också bakom mig,
du är vid min vänstra sida,
du är vid min högra sida,
du är över mig,
du är under mig,
du omger mig på alla sidor,
du bor i mitt hjärta,
du genomtränger mig helt,
och du älskar mig,
Herre Jesus.

 

Dagens utmaning

Gå in på http://be.svenskakyrkan.se/#/ och tänd ett ljus och/eller skriv in en bön. Känns det inte ok att be, så ta en promenad och andas in den nya dagen.

Lucka 15 – mat

Tänk vad tråkigt livet vore utan god mat.
Tänk dig hur livet då skulle vara utan mat.
Det är svårt att föreställa sig detta som svensk.
Den utsattheten har jag aldrig varit nära att hamna i.
Men i Etiopien hotar svälten så mycket som 15 miljoner människor.
Det resulterar ändå bara i en notis på SVT:s hemsida.

2015-11-15 14.35.53

 

 

Mat är också något som lätt kan ta överhand i livet och därför finns det fasteperioder i kyrkans liv. Under medeltiden hade vi en fasteperiod från Lucia till Juldagen, då man inte fick äta kött. Det kan tyckas fånigt och onödigt, samtidigt gör det också att vi kommer ihåg att vara ödmjuka inför att vi har mat. Jag som troende på en högre makt bjuder också in Gud i min måltid.

Idag är det färre som bejakar fastan, men vi är mer medvetna om matens påverkan av våra liv och vår natur, än vi tidigare varit. En del äter väldigt nyttig mat, andra bara vegetariskt och en del äter vad som helst.

Dagens bibelord

Allt är tillåtet för mig – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig – men ingenting får ta makten över mig.  Maten är till för magen och magen för maten, tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen. 

1 Korintierbrevet 6:12-13

Dagens bön

Gud jag tackar dig för min mat,
för allt det goda som finns på mitt fat.
För regnet, vinden och solens
ljus,
för alla jag älskar som bor i
mitt hus.

Bönen har nummer 1061 i bönboken – tradition och liv.

Dagens utmaning

Om du inte brukar äta vegetarisk mat så testa att göra det.
Är det något du redan är bekant med så kan du prova något nytt recept. Vill du ha tips på recept finns det på Ionasveriges hemsida.

Lucka 10 – föregångarna

Jag gillar ordet föregångare. Det låter lite som en häst – en gångare. Men det jag tänker på är att det handlar om personer som gått före mig i livet. Deras liv har troligen inte påmint så mycket om mitt liv, men vi har något som kopplar oss samman. En sak som sammankopplar mig med andra är vår gemensamma tro. Jag kan känna igen mig i deras berättelser om hur tron ändras och utvecklas. En sådan person är Johannes av Korset. Anders Arborelius försöker i ett nummer av Signum att sammanfatta Johannes livsverk med följande meningar:

Man brukar därför sammanfatta Johannes av Korsets budskap i begreppet själens dunkla natt. Men då är det viktigt att genast tillägga att det är en natt som alltid förebådar Dagen, ett mörker som talar om Ljuset. Och bakom detta bild- och symbolspråk, som talar till alla, framträder alltid Korset som leder till Uppståndelsen. Det är inte för inte som Johannes heter av Korset. Kristus är allestädes närvarande för honom. I vår natt, vare sig den är personlig eller mer kollektiv, är alltid Kristus, den Korsfäste, med oss för att leda oss över till dagen, ljuset och uppståndelsen. Johannes av Korsets mystik är som all annan kristen mystik en påskmystik. Hoppet är aldrig utsläckt. Hur mörkt det än verkar för oss, är vägen redan banad. Det är bara att gå, eller snarare att låta sig ledas fram på den. Varje människas natt är innesluten i en större Natt, Kristi universella natt. Han har tagit på sig allas mörker för att leda alla till Ljuset.

Det är för mig ett viktigt igenkännande om hur natten alltid talar om ljuset. Hoppet! Det finns många fler som gått före mig som borde nämnas, men det blir en allt för lång lista för att bli läsbar.

Johannes av korset

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeltext
Fråga tidigare släkten,
håll fast vid vad fäderna funnit.
Själva är vi födda i går och vet ingenting,
som en skugga är våra dagar på jorden.
Men de kan undervisa dig,
de kan tala till dig och förmedla sin insikt.

Job 8:8-10

Dagens bön

Gud,
vi tackar för alla kvinnor och män
som genom sina liv vittnar om dig.
Tack för förebilder
som utmanar och uppmuntrar
och för dem som troget
tjänar dig i det lilla.
Låt vår lovsång i dag
vara en stämma i himlens
och den världsvida kyrkans stora kör.
I Jesu Kristi namn.

 

Skriven av Per Harling, Annastina Jönsson och Christina Lövestam.

Dagens utmaning

Vilka förebilder har du? Behöver du hitta några nya?
Se gärna detta Ted-talk om Malala.

Etiopienresa

Jag har förmånen att vara anställd av EFS-Västerbotten vilket gör att jag ska få följa med på medarbetardagar till Etopien. Där ska vi få umgås med varandra, ha utbildningar och lära oss mer om Etopien och EFS arbete där.

Vill man läsa lite kort om EFS missionshistoria i Etiopien kan man med fördel läsa Jonas Nordéns bloggposter. EFS missionshistoria del 1, del 2, del 3, del 4.

Det ska bli mycket intressant och spännande att få vara med om detta.
Inte minst eftersom vi haft besökare från Tanzania hemma hos oss ett par dagar och fått en viss inblick i vilka kulturkrockar som kan uppstå. Nu är det vår tur att få vara utlänningarna. Samtidigt är det ett land som har många utmaningar att brottas med och den lutherska kyrkan där har många utmaningar till mig som präst att förhålla mig till.

Förhoppningsvis blir det god mat och gott kaffe också.

Erta Ale, Addis Abeba, Ethiopia. Två vulkankratratrar
Etta Ale vulkan. Bildkälla: filippo_jean på Flickr.com

 

HBTQ del 2

[Uppdaterad 7/10 21:30]

Orsaken till att jag skrev dessa två bloggposter är för att för min egen del reflektera över vad jag tror på, men också för att visa för de som känner sig undanskuffade i EFS att alla inte tänker likadant. Sen har jag blivit mycket illa berörd av hatbrott som skett mot HBTQ-människor i Sverige och i andra länder. Särskilt illa berörd blir jag när det är kyrkor som står nära EFS, som försöker försämra livet för de redan hårt drabbade HBTQ-personerna i olika länder på afrikas kontinent. Det har man gjort genom att exempelvis argumentera för hårdare straff.

En del tycks tro att jag är lat som inte själv skriver en sammanfattning över vad jag tror på.
De har helt rätt. Om jag skulle skriva lika omfattande som Olterman skulle det ta oerhört lång tid. Men jag älskar punktlistor, så här kommer min sammanfattning om min syn på specifikt homosexualitet i punktlisteform.

 • Homosexualitet är medfött och inte ett val.
 • Ordet som vi har översatt med homosexualitet används i det grekiska Nya testamentet ”arsenokoites” handlar om tempelprostitution.
 • I ex. Rom 1:26–27 handlar det om att denna man ur judiskt perspektiv ansåg denna akt är som onaturlig eftersom en man inte fick underordna sig en annan man på samma sätt som en kvinna bör göra inför en man.
 • Homosexualitet är inte en synd.

När det gäller äktenskap vill jag citera ett av alternativen för vigselordning från den Svenska Kyrkohandboken.

Äktenskapet är en Guds gåva
instiftat till samhällets bestånd,
till människors hjälp och glädje,
till inbördes stöd och fördjupad samhörighet
i mörka och ljusa dagar.

Att leva som man och hustru
är att leva i förtroende och kärlek,
att ha ansvar för varandra och hemmet,
(och tillsammans ta emot och fostra sina barn)
och att troget stå vid varandras sida.

Om vi bortser från könsbestämningen i stycke två så uttrycker den vad det är som gör att jag tror att samkönade äktenskap är viktiga.

 • Äktenskapet är en god juridisk ordning
 • Man behöver stöd för att ha en trogen och långsiktig relation
 • Trogna och långsiktiga relationer är bra för samhället
 • Gud vill dela glädjen och mörkret med oss
 • Barn som växer upp behöver ha det skydd som äktenskap ger

Hur vill jag då att de kyrkliga organisationer jag är en del av ska agera.

 • Se till så att alla som prästvigts innan beslutet som samkönade par togs ska få välja själva huruvida de vill viga samkönade par eller inte.
 • Se till så att alla som vill vigas bemöts på ett respektfullt sätt och får möta en vigselförrättare som viger dem. Detta oavsett om de är ett heteropar eller samkönat par. Detta oavsett om det vill vigas i ett EFS-sammanhang eller Svenska Kyrkan-sammanhang.
 • Se till så att alla prästvigda som tjänstgör i EFS kan känna ett lugn i att om de viger ett samkönat par, så får de inte sparken.
 • Arbeta teologiskt med sex, så att vi kan få bra material att använda i olika grupper.

Nu när det var avklarat, så är det dags att återgå till Marvels värld.

 

HBTQ

Sex är ett ämne som berör oss alla på djupet och kan därför bli oerhört känsligt.
När vi sen lägger till ordet homo före så blir det än värre.
Jag har länge velat formulera mina tankar omkring detta, inte minst på grund av att jag är anställd av EFS. EFS har nämligen offentligt tagit avstånd från samkönade äktenskap. Läs mer om detta och hitta fler länkar om det i Olof Edsingers inlägg från November 2014.  Det kluriga i det hela är att jag också är prästvigd i Svenska kyrkan som bejakar samkönade äktenskap. Så hur ska jag göra i praktiken och hur ska jag tänka om detta Andra kollegor inom EFS skriver så här i frågan:

Om man inte vill stå för denna traditionella kristna linje, borde inte EFS vara den rörelse man verkar inom såsom präst.

Källa: http://www.mikaelkarlendal.se/2014/10/03/viktigt-vagval-for-efs-och-hela-kristenheten/#more-1519

Kort sagt tycker Mikael Karlendal att jag ska lämna min tjänst och göra något annat.

Varför ska jag skriva något överhuvudtaget? Orsaken är att många andra inom min rörelse skriver om det.
Kortfattat tänker jag som så att viga någon är kopplat till att jag är prästvigd och det är jag i Svenska Kyrkan, så vad EFS-styrelse tycker om detta spelar viss roll, men är inte lika tungt vägande som vad Svenska Kyrkan har bestämt. Men slutligen måste mitt avgörande handla om hur jag tolkar Bibeln. Och när det gäller hur jag tänker teologiskt så har Patrik Olterman uttryckt det mycket bättre i sina bloggposter i ämnet än vad jag kan göra. Läs dessa så får du välformulerade tankar omkring hur jag tänker, även om jag och Patrik inte tänker helt likadant.

 1. Inledning
 2. Hermenevtik
 3. Vetenskapen
 4. Bibeln
 5. Jesus
 6. Kyrkans dubbelmoral
 7. Själavård
 8. Fyra olika synsätt
 9. Frälsningsarmén
 10. Rekommenderad läsning och Bibliografi
 11. Samtalet fortsätter, en väg framåt.
 12. Kom ut i det öppna!