Brödet och vinet i Herrens måltid

Huruvida man kan ha druvjuice i en mässa kan man diskutera.
Vill man läsa en gammal utredning om detta kan man läsa ”Brödet och vinet i Herrens måltid” som jag scannat in till en PDF som är 8,6mb stor.

Scientologikyrkan del 5

Det verkar som att Scientologikyrkan fortfarande är intressanta att analysera.
Nu går det att se Avsnitt 2 av Den enda sanna vägen på SVT Play som handlar om en avhoppare från Scientologikyrkan.

Läs gärna de tidigare inläggen om Scientologikyrkan som finns att läsa här.

Del 1 om marknadsföring i Scientologikyrkan

Del 2 om hur Scientologikyrkan får finansiering från offentliga medel

Del 3 om vilka som jobbar mot Scientologikyrkan,

Del 4 om vad vi som är kristna kan lära av Scientologikyrkan

Scientologikyrkan – del 4 [sista delen]

Detta är fortsättning från del 3 om Scientologikyrkan.

Vad kan vi som tillhör den kristna Kyrkan lära oss?

Det finns mycket vi kan lära oss av Scientologin, både av det som de gör som är bra och de som är destruktivt. Jag ska ta upp några stolpar.

 • Öppenhet – göra saker i det öppna, tillgängliggöra våra skrifter i mesta möjliga mån, vara öppna inför våra medsyskons tankar och idéer. Den kristna kyrkan har en god tradition av att vara öppna, även om det finns undantag.
 • Svara på frågor – att vi faktiskt svarar på frågorna som folk ställer och gör det med ett språk som är tydligt.
 • Tydlighet – att när vi agerar utifrån vår tro så är det inget vi döljer eller smusslar med.
 • Kärlek – genom att använda metoder baserade på kärlek i konflikter så vinner vi i slutänden. Hur vi kan göra det på internet beskriver Anna Troberg mycket väl. Istället för att förfölja de personer som lämnar våra rörelser så ska vi behandla de med än större kärlek.
 • Kommunicera – möta människor på alla de sätt som går, oavsett om det är internet, telefon, i köttvärlden, brev, böcker, fax, telegraf om så krävs.
 • Utsatta personer – att vi ska fundera på hur vi som kristna handskas med utsatta människor av olika slag.

Scientologernas arbete mot droger är bra. Man låter sin syn på människan och droger genomsyra arbetet. Istället för att invänta att folk hamnar i missbruk så är man aktivt ute och propagerar mot droger. Tyvärr hade jag önskat att de inte hittat på informationen de använder sig av, utan faktiskt hade använt sig av vetenskapliga fakta i sin iver. Vidare verkar de som att föreläsaren är duktig på det den gör.

Det måste alltså finnas ett stort behov av att ha kompetenta föreläsare som kan prata om droger och missbruk. Dags att ta itu med det och inte bara ta hand om personer som blir missbrukare.

Scientologikyrkan – del 3 [uppdaterad]

Fortsättning från del 2 i bloggserien om Scientologikyrkan.

Vilka jobbar då mot denna rörelse?

I Sverige gjordes ett försök till en kupp mot Scientologikyrkan där man med stöd av offentlighetsprincipen försökte göra Scientologikyrkans heligaste skrifter publika. P3 dokumentär kommer att sända en dokumentär om detta den 3 november.
Dessa hemliga dokument finns att läsa på Xenu.net [eng] eller Wikileaks [eng].

Utöver detta så arbetar föreningen FRI mot sekter, inklusive Scientologikyrkan.
Samuel Varg Thunberg och Håkan Järvö (avhoppad sektmedlem) driver Magiprojektet som är ett spännande projekt i syfte att vaccinera mot manipulation.

Vill man fördjupa sig i Scientologikyrkan så kan man besöka http://www.xenu.net [eng].
En svensk avhoppares berättelse http://user.tninet.se/~haj197g/scientolog.html [sve].
Den svenska Wikipedia artikeln http://sv.wikipedia.org/wiki/Scientologi [sve].

Jag tror inte att allt från Scientologikyrkan är av ondo. Det är sunt med kritik mot sjukvården när det sker missförhållanden. Men att som Scientologikyrkan mena att psykiatrin är roten till allt ont är oerhört drastiskt och destruktivt.

”10% av alla psykiatriker medger att de utfört sexuella övergrepp på sina patienter”, källa: http://www.cchr.org (som är den amerikanska motsvarigheten till KMR.

Mitt syfte med dessa inlägg är inte att smutskasta enskilda personer, utan att få en ökad transparens när det handlar om offentliga organisationer och personer. Jag tror också att med vetskap om Scientologikyrkans syn på psykiatri, så kan man t.ex. lättare förstå Anna Wahlgrens sätt att tänka. Det är även viktigt att vi funderar på huruvida det är ok att vi finansierar denna rörelse med offentliga medel.

Nästa inlägg i bloggserien om Scientologikyrkan.

Scientologikyrkan – del 2

Detta inlägg är del två i min serie om Scientologikyrkan. Läs del 1 om Scientologikyrkan här.

Min oro

Vad är det som gör att jag är oroad över Scientologkyrkans verksamhet? Förutom att de har ett budskap jag inte tror på, vilket inte är något problem. Egentligen är jag inte så oroad över att de kategoriseras som en destruktiv sekt, för det finns många sådana. Däremot oroas jag över deras frontorganisationer som sprider sitt budskap i smyg. I Sverige har vi bland annat följande organisationer som hör samman med Scientologkyrkan:

 • Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige – http://www.drogfritt.nu
 • Frivilligpastor – http://www.frivilligpastor.se
 • Narconon – http://www.narconon-eslov.com och http://www.drogutbildning.se
 • Föreningen för aktiva studier – http://faslager.se
 • Kommittén för mänskliga rättigheter – http://www.kmr.nu med sin tillhörande organisation Key to life – http://keytolife.se, http://www.peterularsson.se, Anna Wahlgren – http://www.annawahlgren.com/

Utöver dessa större organisationer så finns det förskolor som drivs utifrån L. Ron Hubbards läror, läs ex. detta i Terri Erikssons kolumn i Aftonbladet från 2009-06-09, eller Stockholms fria 2004-08-20 och DN 2005-04-11. Ett aktuellt reportage om detta finns att lyssna på Sveriges radios hemsida från den 26 februari 2013. Detta görs via ”företaget” Förskolegruppen – http://www.forskolorna.org

Det finns även friskolor med samma grund, där har vi Studema som är företaget bakom – http://www.studema.se, givetvis med tillhörande fritids(hem) – http://www.fritidshemmetrobinhood.se

Det finne en stor mängd av hemsidor kopplade till Scientologin såsom: http://www.grundenisvenska.se, http://www.framgangstips.se, www.indigochild.com, www.kryon.com, http://www.auratransformation.se, www.nyniva.se, keytolife.se, Scientologi.nu

Läs mer

Scientologikyrkan – vad som är sant är sant för dig!

Efter att ha sett dokumentären om Scientologkyrkan och läst på Dagen.se blev jag nyfiken på att lära mig mer om denna religion. Efter en snabb sökning på Google hittade jag Scientologkyrkan i Sverige. De har en imponerande och professionell hemsida.

På startsidan så möts man av ett videoklipp som är 1 min långt. Det handlar om att tänka själv och avslutas med frasen: ”Vad som är sant, är sant för dig!”. Någon sorts postmodern reklamfilm. Det intressanta är att det är reklam för en sekt med en mycket dunkel agenda som jobbar i det tysta. Passa på att se dokumentären om Scientologkyrkan på SVT Play, den finns kvar i ett par dagar till.[UPDATE: den går inte att se längre]

Vad tror de på?

Vill man läsa originalskrifterna så är de hemligstämplade och Scientologikyrkan har kämpat med näbbar och klor att behålla hemligstämplingen. I och med internets framväxt blev detta omöjligt att upprätthålla och innehållet har blivit allmängods. En svensk sammanfattning av tron finns på denna sida. Om man istället vill ta del av originaltextern så finns dessa här.
Tror de verkligen på denna i mitt tycke märkliga historia? Läser man ex. rättegångstexter så är det tydligt.

Budskapet är tydligt självcentrerat, det är upp till mig att göra rätt saker för befria mig från det onda. Samtidigt poängteras hur stora möjligheter vi har till att göra det goda. Det finns en tydlig progression som baseras på vilka kurser man går och hur man ska göra för att bli en bättre och renare människa. I en tid av att man själv måste ta ställning till allt och inga givna svar finns så är det lockande att dra sig till religiösa och a-religiösa människor med tydliga svar på livets frågor.

Mer att läsa om Scientologikyrkan kommer i morgon.

Kan inte riktigt släppa Star Trek

Jag är ingen trekkie.
Men jag kan inte släppa Star Trek ändå.
Just nu läser jag en kurs i församlingsutveckling, vilket är mycket intressant eftersom det kombinerar många av mina favoritämnen som teologi, sociologi, psykologi m.m.
Kursen läser jag dels för att det är ett intressant ämne, men också som ett sätt att förbereda mig inför framtiden.
Star Trek passar in så fint i mitt tänkande om en församling.
Först av allt själva introt.

Det uttrycker detta med resa eller ännu hellre pilgrimsfärd så bra.
Att få utforska nya världar.
Att få ge sig ut på en unik resa.
Känns inte det lockande.

En annan aspekt av Star Trek är just sammansättningen av de som styr skeppet.
De är olika individer från olika delar av jorden med olika uppgifter och kunskaper.
Gene Roddenberry som var med och skapade tv-serien skriver så här om en av anledningarna till att tv-serien blev så stor.

We believed that the often
ridiculed mass audience is sick of this world’s petty nationalism and all it’s old
ways and old hatreds, and that people are not only willing but anxious to think
beyond most petty beliefs that have for so long kept mankind divided. […]The whole show was an attempt to say that humanity will reach maturity and wisdom on the day that it begins not just to tolerate, but to take a special delight in
differences in ideas and differences in life forms. We tried to say that the worst
possible thing that can happen to all of us is for the future to somehow press us
into a common mould, where we begin to act and talk and look and think alike. If
we cannot learn to actually enjoy those small differences, take a positive delight in
those small differences between our own kind, here on this planet, then we do not
deserve to go out into space and meet the diversity that is almost certainly out
there. And I think that this is what people responded to.

Alltså att vårt gamla nationalistiska tänkande ska försvinna. Att vi ska släppa det gamla revirpinkandet och se att vi alla hör ihop. I Nya Testamentets syn på de kristna står det så här.

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Gal 3:28

Vidare skriver Roddenberry om att vi i framtiden inte ska olikheter som ett problem utan vara glada över att vi alla är olika. 1 Korintierbrevet uttrycker om olika gåvor från Gud på detta sätt.

Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare; åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra.
1 Kor 11:27

Läs mer om Roddenberrys tankar om Star Trek här: http://www.niatu.net/transfictiontrek/download/gene-roddenberry-st-philosophy.pdf

Kort sagt, min vision om en församling är att den ska bestå av olika människor, med olika erfarenheter och att vi ska inse att vi gör en häftig resa tillsammans i det (pirat)skepp som kallas för kyrkan.

To Boldy go where no one has gone before.

Till sist är det viktigt att komma ihåg att ha kul också. Gud skapade oss med humor, varför skulle vi annars gilla Monthy Python & Star Trek?

Hermes Trismegistos del 4

Kyrkans makt

Detta är en fristående fortsättning på tidigare inlägg. Det handlar om lärdomar jag fick i samband med en kurs i Myt, Magi och Ockultism.

I kursen så fanns ständigt ett jämförande av religioner och religiösa yttringar. Hur tänkte man inom islam om helvetet? Hur tänkte man i kristendomen om helvetet? Vad är skillnaden mellan muslimska mystiker och kristna mystiker. Ni förstår upplägget.

När vi kom till förföljelser av häxor i Europa och specifikt i Sverige så blev det tydligt att kyrkans makt i Sverige var stark men ändå inte. I grunden var det inte kyrkan som drog igång förföljelserna utan snarare folket och kyrkan fick tillsammans försöka hantera den uppkomna situationen. På 1200-talet straffades trolldomskonst med mild botgöring, med åren (1500-talet och framåt) kom det istället att handla om halshuggning och tortyr med sin grund i boken Häxhammaren (Malleus Malleficarum). I Sverige var det under 8 år som häxprocesserna existerade. Kyrkan hade stark makt att utöva straff för trollkonster, men samtidigt kom tron på häxor från folktro som inte gått att nöta bort ur de kristnade Sverige. Man hade således kontroll över makten men inte över folks tankar.

När vi idag pratar om att Sverige är det mest sekulariserade landet så stämmer det säkert på det sätt som jag beskrivit ovan, alltså att kyrkan har inte makt över folks tro och tänkande. Kanske kyrkan i Sverige aldrig har haft det heller utan har haft så starka maktmedel att det har tett sig så. När vi idag talar om tro på New Age (med kopplingar till protovetenskap, se föregående bloggpost) så är det kanske mer rimligt att likna det vi folktro som i Sverige och i andra delar av världen finns kvar parallellt med andra mer organiserade religioners intåg. Det är intressant att tänka sig att när en sångare i melodifestivalen gör korstecken så är det en sorts sakralisering av vårt land. Läs gärna en artikel av Magnus Hagevi som heter just Sakralisering efter sekularisering – http://www.ips.gu.se/digitalAssets/1288/1288310_063-072.pdf 

Varning för att det är en torr akademisk artikel. Vill man läsa mer om religionssociologi, internet m.m. så rekommenderar jag Jonas Lindbergs blog. Han är doktorand i religionssociologi och skriver om allt möjligt relaterat och orelaterat i sin blogg.
För övrigt är han gift med en kvinna från min hemstad, vilket givetvis ger extra credd.

Hermes Trismegistos del 2

Kort resume över föregående blogginlägg:

 1. Magi och vetenskap är besläktade utifrån ett idéhistoriskt perspektiv.
 2. Johan gillar pyramider och pseudovetenskap.
 3. Johan gillar personer med konstiga namn.

Hermes Trismegistos

Hur kom det sig att jag började tänka på Hermes Trismegistos. Jo, jag läser med stor behållning boken Nattvardens hemlighet av Javier Sierra. I likhet med många andra böcker så handlar den om att kristendomen blivit förvanskad och egentligen är det så att kyrkan är ond osv. Men den är välskriven och den tar i en kort passus upp Hermes Trismegistos. Min hjärna påminde mig om att jag läst något om honom förr och att det var i samband med kursen Myt, Magi och Ockultism (se föregående bloggpost). På Wikipedia står det följande:

Hermes Trismegistos, en sengrekisk benämning för den egyptiske guden Thot, som grekerna identifierade med sin egen gud Hermes.[1]

Hermes Trismegistos betraktades som allt mänskiligt vetandes upphov, och gällde som författare av de Hermetiska skrifterna , en omfångsrik, senantik litteratur med astroligiskt, medicinskt, alkemistiskt, magiskt och i synnerhet religiöst-filosofiskt innehåll, röjande släktskap med gnosticismen.

Av dessa skrifter, som spelade en avgörande roll i medeltidens mystik, är åtskilliga bevarade på grekiska, latin eller arabiska.”

Hermetismen som kom av detta grundade mycket av sitt tänkande på en skrift som heter   Corpus Hermeticum och sågs som en källa till uråldrig kunskap där Hermes Trismegistos  var en dialogpartner i skriften. Med tiden kom forskarna fram till att skriften var tillkommen efter vår tideräknings början och således inte var så uråldrig den gav sken, men fortsatte att vara en grund för ex. alkemi (se nästa bloggpost).

När jag läste Nattvardens hemlighet så föll mycket på plats. Min fascination av Da Vinci-koder, pyramider etc. kommer av min egen längtan att förstå och ha kunskap om saker. Jag vill veta hur det funkar helt enkelt. Jag vill att Eva Funcks superkoll går igenom världshistorien och berättar för mig steg för steg guds plan i detta. På många sätt är jag likt en gnostiker som strävar efter kunskapen. Snart har jag lyckats placera mig själv i alla de kätterska bås som kyrkan definierat.

Hur var det med Adam och Eva egentligen? Om vi läser från 1 Mos 3:1.

1 Ormen var listigare än alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan. ”Sade Gud verkligan att ni inte skulle äta från någon av träden i trädgården?” 2 Kvinnan svarade ormen: ”Jo, vi får äta från träden i trädgården, 3 men om frukten på trädet i mitten av trädgården sade Gud: ’Ät inte från den och rör inte vid den så att ni inte dör’.” 4 Men ormen sade till kvinnan: ”Ni kommer verkligen inte dö! 5 För Gud vet att när ni ätit av den, öppnas era ögon och ni ska bli som gudar – känner till gott och ont.” 6 Kvinnan såg att trädet var gott att äta och att det var ljuvligt att se på, och att det var åtråvärt eftersom det gav insikt. Så hon tog från trädet och åt, och gav även till sin man som var med henne, och så åt han. 7 Då öppnades bådas ögon och de insåg att de var nakna. Då flätade de ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

Källa: http://wiki.fribibel.se/index.php/Första_Moseboken

Låter ganska bekant på något sätt. Sanningen som alkemister m.f.l. söker kanske är så enkel att de upplever sig nakna. I 1 Korintierbrevet 1:18 står det

18 Ty ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men en Guds kraft för oss som räddas. 19 Ty det står skrivet: Jag bryter ner de visas vishet. De förnuftigas förnuft gör jag om intet

Källa: http://wiki.fribibel.se/index.php/Första_Korinthierbrevet

Mitt sökande genom livet har funnit ett svar, även det ibland kan kännas otillfredsställande att inte få detaljerade svar på alla mina frågor. Ibland kan svaren som jag får kännas för enkla.

 

Hermes Trismegistos

Mina förakademiska studier började med en bok om Egyptens pyramider. Där fanns en karta över de största och mest välkända pyramiderna i Egypten. Kanske inspirerad av något jag läst eller hört så fascinerades jag av dels deras utformning men även av deras storlek och mått. Talmystik har alltid intresserat mig och jag befinner mig i gott sällskap med en mängd olika människor, där vi har kineser som är besatta av siffran åtta (八 pinyin bā) eftersom den låter som ordet välgång (發 pinyin fā), vi har aposteln Johannes med sitt 666 (eg. 616), vi har judiska kabbalister, bibelkoden – länk, kristna pyramidnumerologer – länk. Listan kan bli väldigt lång och innehållsrik. Kort sagt siffror fascinerar och särskilt siffror som till synes verkar ha ett samband.

Nu till min första universitetskurs. Den hette och heter fortfarande Myt, Magi och Ockultism. Say what! Ska en präst verkligen hålla på med magi och ockultism kanske vän av ordning undrar! Det var verkligen en uppenbarelse i dess rätta bemärkelse på många olika sätt. Först av allt att jag klarade av kursen gjorde att jag senare vågade göra högskoleprovet med gott resultat, vågade söka kurser på universitetet för att 100+ hp senare våga söka till Johannelund och läsa till präst. Det är på ett sätt grunden till att jag är där jag är. Kursen i sig gick igenom olika sätt som vi har tänkt på magi och ockultism. Några av ögonöppnarna ska jag dela med mig av.

Magi och vetenskap

Idag sätter vi motsatstecken mellan magi och vetenskap. Vetenskap är en rationell metod där vi genom experiment (ibland) kan verifiera teorier och falsifiera teorier. En ständig progression i tänkande och förståelse. Olika vetenskaper behandlar olika ämnesområden. Det finns ett sökande efter att förena vetenskaper och hitta teorier som går att applicera på många olika delar av vetenskapen. Där finns tjusningen i att nu ha hittat Higgs Boson (gudspartikeln) som kan ge nycklar till fortsatt forskning och som verifierat vissa teorier.

Om vi lämnar nutidens forskning och backar 3500år och reser till nutidens Kina så utövade man spådomar på ett mycket konkret sätt. Även där utförde man försök, man skrev ned en frågeställning på ett sköldpaddsskal, slängde det i elden, analyserade sprickorna, sen inväntande man för att se svaret på frågan, skrev ned detta på skalet. På så sätt har man en förenklad metod för vetenskapligt tänkande. I det babyloniska riket finns liknande berättelser. Vi människor verkar ha en grundläggande förståelse för vetenskap även om man som i fallet med sköldpaddsskalen inte analyserade rätt säker. Eller snarare att man inte ställde frågor till rätt källa. Man hittade helt enkelt samband som inte fanns (som jag och pyramiderna). Sir Isaac Newton var en annan vetenskapsman som av många fått epitetet ”den sista magikern”. Utan tvekan var han en person med skarpt sinne för vetenskap och gjorde många betydande framsteg inom bl.a. optik, gravitation m.m. Kanske mest känd för sitt äpple (Apple?).  Samtidigt var han fascinerad av alkemi. Hur kan man både vara alkemist och vetenskapsman?

Jag tror det som jag lärde mig på min universitetskurs var att den djupa längtan efter kunskap och förståelse kan yttra sig på olika sätt hos olika människor och att vetenskap och magi som metod inte behöver vara så långt från varandra när man ser saken ur ett idéhistoriskt perspektiv. Vill man läsa mer om ”den siste magikern” så rekommenderar jag boken ”The Last Sorcerer” av Michale White, t.o.m. Simon Singh gillar den, då måste den vara bra. Hur blev det med Hermes Trismegistos? Läs mer om honom i nästa inlägg då jag fortsätter min expose över Myt, Magi och Ockultism.

Bild från: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermes_mercurius_trismegistus_siena_cathedral.jpg