Design

Hur ska min sida se ut?

Frågan kan tyckas banal, vad spelar det för roll egentligen, det är insidan som räknas?
Jag håller helt med i sak, men designen kan skymma innehållet eller ge associationer som man inte vill ge.
En enkel jämförelse kan vara att kika på http://blondinbella.se/ och jämföra med http://www.geocaching.com.

Ställ dig sedan följande frågor:

  • Vem tror du besöker denna sida?
  • Varför besöker dom sidan?
  • Hur uppfattar dom förstasidan?
  • Hur mycket reklam är det på sidan?
  • Vilken typ av reklam är det på sidan?
  • Vilka typer av bilder finns det på sidan?
  • Hur är förhållandet i mängd mellan bilder och texter på sidan?

Tänk dig sedan att du skulle byta design på sidorna så att blondinbellas site hade geocachings design och viceversa. Hur skulle detta påverka bilden av sidan?

När man gör en webbsida med hjälp av WordPress så är det enkelt att byta design. Det finns något som kallas för teman och dessa går att byta mellan utan att innehållet på sidan förändras.

Mina premisser för att välja tema var följande:

  • Lätt att läsa text – eftersom mina inlägg innehåller mycket text.
  • Designen ska vara ljus
  • Designen ska innehålla associationer till natur – eftersom mycket av mitt liv innehåller natur.

Detta resulterade i temat Outdoorsy.
Det är inte omöjligt att temat kommer att varieras.