Språk och ikoner

Hur översätter man sin blogg till svenska?

Har man tur så finns det stöd för svenska i det tema man har valt.
Om det inte gör det finns det ofta stöd för flera språk och då kan man genom att översätta en textfil till svenska få svenskt språk.
I mitt fall fanns ingetdera. Därföhåller jag nu på och går igenom all kod för temat och översätter till svenska.

Ikoner

Jag gillar ikoner och då syftar jag inte bara på religiösa bilder utan på små bilder som i datorsammanhang får representera något.
I mitt fall ville jag ha ikoner bredvid titeln som visade vilken kategori som ämnet hör till.
I functions.php gjorde jag denna funktion med inspiration från http://lorelle.wordpress.com/

function the_category_icons($separator = ’ ’) {
$categories = (array) get_the_category();
$thelist = ”;
foreach($categories as $category) {    // concate
$thelist .= $separator . ”<img src=\”” . get_bloginfo(’template_directory’) . ”/images/icons/” . $category->category_nicename . ”.png\” title=\”” . $category->category_nicename . ”\” height=\”48\” width=\”48\”>”;
}

echo ($thelist);
}

Sen laddade jag ned en bunt med ikoner från Icon archive och döpte om dom så att dom har samma titel som mina kategorier.
Till sist la jag till en div på de platser där jag vill ha ikoner.

<div style=”float:left;”>
<?php the_category_icons();?>
</div>

Ikoner har en förmåga att förmedla både ett informativt budskap, som vilken kategori inlägget hör till men även en känsla.