Reklam – Nej Tack

Jag använder denna blogg för att göra experiment ibland.
Nu senast har en del av er säkert märkt att det funnits reklam på lite olika sätt.
Jag har haft riktad reklam för Marvel-produkter på CDON.
Det har varit rätt så många som klickat, men få som köpt.
Vilket gör att jag förstår företagens frustration över hur svårt det är att nå kunder med vanlig marknadsföring.
Vem vill inte komma åt procentandelar av de tiotals miljarder som e-handel utgör bara i Sverige?
Det har varit intressant att följa era klick, men nu är experimentet slut för denna gång och vi får se om det kommer in reklam fler gånger.