Förtroendeuppdrag:

Ansvarig för digital kommunikation för det Iona inspirerade nätverket

Datum: 2011- Ort: Nationellt
Beskrivning:

Att ta hand om digitala kommunikationer handlar om att se till så att Twitter, Facebook, hemsida blir verktyg för att kommunicera. En kommunikation innebär att det finns någon som skriver och någon som svarar på det andra människor skriver.


Föräldraledig med Judit

Datum: 2010-07 – 2011-01 Ort: Uppsala

Beskrivning:

Under höstterminen 2010 fick jag möjlighet att vara hemma med min dotter på heltid. Tyvärr blev det bara i ett halvår men ett mycket viktigt sådant. I det vardagliga upptäckte både jag och Judit glädjen i att få tillbringa lång tid tillsammans istället för kortare ”kvalitetstid”. Förhoppningsvis kommer jag att kunna vara mer ledig med henne i framtiden.

Medlem av styrgruppen för det Iona inspirerade nätverket

Datum: 2009-2011 Ort: Nationellt

Beskrivning:

Det Iona inspirerade nätverket är en kristen ekumenisk gemenskap av kvinnor och män, spridda över landet, som vill upptäcka det heliga i det vardagliga, söka Gud, leva i Jesu efterföljd och bygga gemenskap. Det är alltså ingen förening och således finns ingen styrelse, däremot finns en styrgrupp. Vår uppgift har varit att planera och administrera sommarmöten och vintermöten, sköta kontakten med de personer som är medlemmar av nätverket och de som är intresserade. Vi har också haft kontakt med kommunitetet i Iona och andra liknande nätverk i Europa.

Revisor för Pannkakskyrkan

Datum: 2009-2010 Ort: Uppsala

Beskrivning:

Pannkakskyrkan är en förening som sysslar med gatuevangelisation genom att tillaga pannkakor utomhus på platser där ungdomar rör sig. Mitt uppdrag bestod i att gå igenom ekonomi och verksamhet så att den följer de stadgar som är uppsatta.

Pappa till Judit

Datum: 2009-09 Ort: Uppsala

Beskrivning:

När vi fick vårt andra barn tänkte jag att jag visste hur det gick till att ha barn. Visst visste jag det när det gällde det praktiska men Judit är också en helt unik person som ger mig stor glädje och viss frustration.

Revisor för Luleå stiftsgrupp i Uppsala

Datum: 2008-> Ort: Uppsala

Beskrivning:

Efter att ha varit ordförande fick jag fortsatt förtroende genom att få vara revisor för ”stiftsgruppen”. Ett honnörsuppdrag som innebär stor noggrannhet och viktigt att våga ställa svåra och ibland känsliga frågor.

Ordförande för Luleå stiftsgrupp i Uppsala

Datum: 2007-2008 Ort: Uppsala

Beskrivning:

Luleå stiftsgrupp är en förening för de studenter som ämnar att tjänstgöra i Luleå stift efter sin examen. Som ordförande fick jag ta över en liten förening i förändring.

Pappa till Jeremia

Datum: 2006-09 Ort: Uppsala

Beskrivning:

Nyinflyttade till Uppsala fick vi vårt första barn. Det var och är en spännande resa som tar mig till situationer som jag inte trodde att jag skulle möta.

Erfarenheter:

 

EFS-präst

Datum: 2013-08 – 2017-02  Förening: Norrängskyrkan Ort: Lycksele

 

Beskrivning:
Norrängskyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska Kyrkan och EFS. Det innebär att min EFS-präst tjänst innehåller kyrkliga handlingar såsom dop, begravningar och vigslar. Jag tjänstgör även på söndagsgudstjänsterna i Lycksele kyrka och är en av ledarna i ledarskolan församlingen har. Det som är mer EFS specifikt är vår onsdags-gudstjänst klockan 18:30 som varje gång innehåller teologiska samtal utifrån ett tema. Jag är även med på konfirmandläger i Klippen / Strömbäck. Mina tidigare erfarenheter av ungdomsarbete har jag fått utvidga.

 

Vikariera som komminister med ansvar för skola

Datum: 2012-06 – 2013-08  Församling: Lycksele Ort: Lycksele

Beskrivning:
Under detta dryga år har jag fått arbeta med ungdomar på olika sätt. Det har inneburit att vara med när Kyrkans Unga träffas på torsdagskvällar men även arbete med konfirmander och skolkyrkoarbete. I övrigt har jag gjort vanliga komministeruppgifter såsom dop, begravningar, vigsel och gudstjänster. Under året har jag fått vara med i den arbetsgrupp som utarbetade kursplan för en ny ledarutbildning. Jag har också fått möjligheten att gå en konfirmandledarkurs, vilken har varit mycket matnyttig. Under detta året har jag fått vara med i skolarbetsgruppen som haft till syfte att samordna och inspirera kyrkligt arbete i skolmiljö.

Pastorsadjunkt

 

Datum: 2011-06 – 2012-06  Församling: Lycksele Ort: Lycksele

 

Beskrivning:

 

Under mitt pastorsadjunktsår har jag fått stora friheter att få prova på det mesta en präst kan tänkas göra, allt från kyrkliga handlingar till Kyrkan Unga, sorgegrupper, besök på äldreboende och gudstjänster. Ett mycket lärorikt år som gett mig en stabil grund att fortsätta mitt tjänstgörande.

Mjukvaruutvecklare

Datum: 2009-  Företag: Omnicore AB Ort: Uppsala & Umeå

Beskrivning:

Under ett antal år har jag haft förmånen att få jobba åt Omnicore AB med mjukvaruutveckling. Omnicores produkter har alltid legat i framkant vilket har gjort att jag som utvecklare fått hitta nya lösningar och sätt att arbeta för att produkterna ska ligga i framkant. Detta är så pass spännande att jag fortsätter att arbeta åt Omnicore, men i mindre skala.

Tjänstebiträde

Datum: 2009-06 – 2009-08  Församling: Helga trefaldighet Ort: Uppsala

Beskrivning:

Min uppgift bestod i att vara i kyrkan dagligen och möta turister och berätta om kyrkan men även om att ha andakter och bistå vaktmästare i samband med begravningar. Vidare utarbetade jag ett material för att framtida personer i samma situation skulle ha ett stöd i sitt tjänstgörande.

Kyrkvaktmästare

Datum: 2009  Församling: Vaksala Ort: Uppsala

Beskrivning:

Under 2009 fick jag förmånen att få jobba som kyrkvaktmästare vid några tillfällen. Intressant att få ta hand om och förbereda allt praktiskt inför gudstjänster.

Studieresa till Kina

Datum: 2009-05  Ort: Kina

Beskrivning:

Våren 2009 fick jag förmånen att få vara med på en studieresa till Kina. Resan anordnades av Svenska Kyrkan och hade till syfte att få personer med koppling till Svenska kyrkan skulle få ta del av olika aspekter av Kina, framför allt handlade det om den registrerade kyrkan men även om teologiska utbildningar och att få smaka på kinas kultur. Dessa tre veckor i Kina har betytt mycket för mig och gett mig en ökad förståelse för Svenska kyrkans mission och religionsdialog. I anknytning till resan har jag fått möjlighet att hålla föreläsningar om Kina i församlingar, på Världens fest i Växjö 2010 och i andra sammanhang.

Webbutvecklare

Datum: 2008-02 –  Företag: Bolagskraft Ort: Uppsala

Beskrivning:

Utveckling av olika typer av webbapplikationer, ex: webbbaserat system för att hantera konfirmander i Svenska Kyrkan och de 70 stegen.  Men även sökmotoroptimering, tjänster för sms-betalning på internet, e-handelssiter m.m.
Detta har skett i samarbete med Omnicore och Prohelp Bemanning.

Projektledare

Datum: 2004-09 – 2005-07 Företag: Webanalys AB Ort: Vilhelmina
Beskrivning:
Administration av sponsradelänkar på sökmotorer. Sökmotoroptimering på olika
sökmotorer. Utveckling av websidor med hjälp av C# och PHP.

Mjukvaruutvecklare

Datum: 2002-11 – 2003-07 Företag: Umefast AB Ort: Umeå
Beskrivning:
Utveckling av webbaserade fastighetssystem med hjälp av C# och Microsoft SQL Server.

Lagerarbetare

Datum: 2002-03 – 2002-08 Företag: Specma Hydraulic Ort: Umeå
Beskrivning:
Tillverkning av hydraulikprodukter.
Mottagning och leverans av varor.

Teamledare

Datum: 2001-11 – 2001-12 Företag: Projektbolaget Marknadskom. AB Ort: Stockholm
Beskrivning:
Ett kort marknadsföringsprojekt. Där vi hjälpte ett större telekombolag med att besöka
alla deras återförsäljare.
Som teamledare planerade jag resorna och besöken.

Mjukvaruutvecklare

Datum: 2001-06 – 2001-06 Företag: Effekt SPU AB Ort: Umeå
Beskrivning:
Utveckling av intranätlösningar baserade på ASP sidor kopplade till en Microsoft Sql
Server.

Mjukvaruutvecklare

Datum: 1999-07 – 2001-06 Företag: Cartesia AB Ort: Lycksele och Umeå
Beskrivning:
Utveckling av GIS-tjänster på internet med hjälp av HahtTalk och Mapinfo.
Jag arbetade också med ett projekt tillsammans med ett danskt skogsbolag där vi
utvecklade skogsbruksprogram.

Lärare

Datum: 1998-09 – 1998-12 Företag: Skytteanska Ort: Lycksele
Beskrivning:
Utbildade arbetslösa i officepaket och andra standardprogram.
Jag tillhandahöll även viss hårdvarusupport.

Utbildning

Datum: 2006 och framåt
Utbildningsanordnare: Johannelunds Teologiska högskola Uppsala
Programutbildning: just nu 5 året av ett 5 årigt prästprogram

Datum: 2005-12
Utbildningsanordnare: Mitt universitetet Härnösand
Kurser:
Informationssäkerhet 7,5hp poäng, Linux 7,5 poäng, RFID 7,5 poäng, Kreativt skrivande 15 poäng.

Datum: 2004-01
Utbildningsanordnare: Umeå universitet
Kurser: Museologi A+B samt en termin med hantverk ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Datum: 1999-06
Utbildningsanordnare: Eiknes College
Programutbildning: C++ mjukvaruutvecklings utbildning hos Eiknes College.
Huvudsaklingt fokus var på Microsofts operativ system (MFC)

Datum: 1998-03
Utbildningsanordnare: Jokkmokksskolan
Programutbildning: Civilförsvarsutbildning i syfte att arbeta som driftbiträde på ett
vattenkraftsverk i ofredstid.

Datum: 1997-06
Utbildningsanordnare: Tannbergsskolan Lycksele
Programutbildning: Elprogrammet med inriktning mot data och mikroelektronik på
gymnasienivå.

Referenter:

Magnus Wallin, VD på Prohelp Bemanning AB.

Telefon: 0703-41 45 25 och epost: magnus@prohelp.se

Jon Wingård, Omnicore.

Telefon: 070-4422030 och epost: Jon.wingard@Omnicore.se

Kommentera