Partipolitik i Svenska Kyrkan

Huruvida partipolitiker ska styra vår kyrka är ett ämne som ständigt är aktuellt.
Tidigt under gårdagskvällen blev jag uppmärksammad på att det fanns ett twitterkonto som hette Folkkyrkans, vilket ska utläsas Folkyrkan socialdemokraterna.
Jag och Mattias Thurfjell (@thurfjell) diskuterade huruvida det var lämpligt av Socialdemokraterna att ta sig detta namn. Som svar på vårt samtal kom följande replik från Folkkyrkans.

Olämplig företeelse är såna som hellre vill att kyrkan styrs av dess anställda. Dit hör inte vi. Och vi avser höras

Varpå jag replikerade att jag enbart ville att medlemmarna skulle styra församlingen men utan nomineringsgrupper utan bara en öppen lista.
Svaret på detta blev:

Vi vill våra 186 000 väljarna ska veta att våra 6 600 förtroendevalda är mer än ett namn på en lista. De är (s)!

Vilket jag reagerade mot och såg problemet med partipiska hos S.

Det du kallar piska kallar jag ETT parti som inte lever likt en amöba. Oss kan man lita på, önskar fler var såna!

Kort sagt blev det inte så mycket till samtal. Men ändå är det något som ligger och gnager i mig, något som stör.
Här i Lycksele församling har vi välsignats med vad jag uppfattat vara ett mycket gott kyrkoråd där fokus ligger på församlingens bästa och man arbetar gemensamt. Jag känner mig trygg med våra förtroendevalda och har inget övrigt att önska. Däremot vill jag att de ska väljas på individuell basis utifrån deras relation till Jesus och till kyrkan och deras ledaregenskaper, och inte på grund av att ett parti placerat dem på en lista.
Så det är inte av personliga skäl som detta gnagande kom till ytan utan något annat.
Nej, jag tror det är själva partipiskan som spökar. Enligt Wikipedia så kan ordet partipiska definieras så här: ”Partipiska, informell benämning på bruket att inom ett politiskt parti övertala alla ledamöter i en beslutande församling att rösta på samma sätt i voteringar.”
Alltså att personer som har stort inflytande övertalar andra personer att rösta på samma sätt för att partiet ska få igenom ett förslag (kunna utövad makt).
Svaret på Twitter är att partipiskan är grunden till att man kan lita på S och att de inte är som en amöba (vad nu dessa organismer har gjort för ont).
Wilson1900Fig3Inte Socialdemokraterna

Jag vill att de personer jag väljer in i olika bestämmande organ har sin lojalitet till Jesus, Svenska Kyrkan och den grupp de sitter i och inte till partiet. Svenska Kyrkan ska inte vara Socialdemokraternas plattform. Det är nog den upplevelsen jag fick i detta samtal. Samtalet kommer nog att fortsätta. Lägg gärna till @folkkyrkans på Twitter och läs vad de skriver. Har du inte Twitter kan du se vad de skriver på: https://twitter.com/folkkyrkans