1:a nybyggaren i lappmarken [uppdaterat]

Det är intressant att fundera på inlandets historia och framtid. Man brukar mena att Örträsk är det första nybygget i Lappmarken söder om Jokkmokk. Nybyggaren hette Johan Philipsson och finns avbildad i form av en stor träskulptur just på hembygdsområdet i Örträsk.
Hilduinen

Drivkraften hos dessa människor som flyttade från trygghet och kanske fattigdomen måste varit enorm. Subjektivt sett verkar denna drivkraft finnas kvar hos människorna i bygden. Men finns det fortfarande möjligheter att bo kvar i den typen av glesbygd?
Jag vet faktiskt om det finns det, jag hoppas men oroas samtidigt. Tänk om detta vackra jordbrukslandskap skulle växa igen, det vore djupt tragiskt.

Ortrask

Hembygdsområdet som finns i Örträsk är väl värt ett besök. Där finns bland annat ett härbre från 1684 och en smedja. I min fantasi kan jag nästan se hur smeden arbetat och jobbat. Smeden som var dåtidens (nutidens) ingenjör och konstruktör har väckt fruktan och skapat myter. Stålet i sig har också skapat myter, där stålet varit en garant mot ondskan. [uppdatering] I Fataburen från 1929 står det mer om bruket av eggvasst stål och att man kunde applicera det under dörrtröskeln för att stoppa det onda att komma in. Enligt Fataburen fanns det redan på Gamla Testamentet ett förbud mot att använda sig av stål i liknande magiska sätt som hedningar (=icke-judar) gjorde. [/uppdatering]

Uppdaterat med en bild på Johan Philipsson