Alkemi

Mystiska skäggiga män, dunkel belysning, flaskor som puttrar.
Ska de lyckas med att omvandla bly till guld?
Det är nog den gängse bilden av alkemister som jag beskrivit.

Paulo Coelhos bok Alkemisten om Santiago som är herde och som följer sitt hjärta har sålts i 65 miljoner exemplar och kan nog anses vara en guldgruva. Men den handlar inte om en vetenskapsman utan om en person som följer sitt hjärta, vilket leder till många vindlingar på livets väg.

Två helt olika bilder av vad en alkemist är. Men likväl finns båda. När det gäller den guldskapande alkemisten så är den intressant eftersom det handlar om en sorts protovetenskap, vilket jag skrivit om i tidigare inlägg. Protovetenskap är ett förstadium till vetenskap, grundläggande teorier som ännu inte verifierats. När det gäller alkemin så utvecklades den och omvandlades till den moderna kemin. Tanken i alkemin är att allt är uppbyggt av fyra element (Aristoteles) och om man hittar rätt blandning av element kan man framställa vad som helst och gärna guld. Recept på silver m.m. kan man utläsa från Stockholms Papyruset från 300 e.Kr.

Det som gör mig intresserad av alkemi är att termen har överlevt in i dagens religiösa liv och skildrats av Paulo Coelho, men att det då har ändrat form och blivit en inre religiös transformation från något mer konkret. Den alkemiska tanken förvaltas också av Rosencreuzarna, vilka i sin tur fått inspirera Frimurarna. När jag då betänker att det finns flera kristna ledare som är frimurare så funderar jag på om det har påverkat deras teologi. Kan man spåra alkemiska tankar hos ex. en av mina favoriter Martin Lönnebo? Om Paulo Coelho får representera populär New Age litteratur och Martin Lönnebo populär kristen litteratur så finns det alltså en gemensam alkemisk nämnare. Det finner jag intressant. Kanske är det lite som med pyramiderna att det bara är en slump, eller så finns det ett tilltal i alkemin som tilltalar många. Det vore kanske ett uppdrag för en doktorsavhandling i systematisk teologi att se om det finns alkemiska drag i Lönnebos skrifter och predikningar och vilka dessa då skulle vara. Sen har jag förstått att det svenska frimureriet har en annan grund än resten av världen, så det kanske inte finns minsta spår av detta hos Lönnebo. Jag avslutar i vart fall med den bön som hör till den guldskimrande gudspärlan på Martin Lönnebos frälsarkrans.

Du är gränslös
Du är nära
Du är ljus
och jag är din

 

Kommentera