Jag läser kommentarerna på en artikel på VK.se som handlar om en utredning som föreslår att göra ett stort pastorat av Lycksele, Åsele-Fredrika, Stensele och Vilhelmina församlingar.
För att få en överblick över detta så gjorde jag en karta på Google maps över centralorterna i församlingarna och några av kyrkorna och kapellen som hör till dessa.
Kika in på den på http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=
210307361452991816603.0004c7c2664bb8ed3c07f

Det första som slår mig är vilket stort område det är. Det finns skäl till att fundera på hur samarbetet ska byggas upp så att det inte blir för ohanterligt. En annan sak som slår mig är att en del kyrkor och kapell ligger nära andra församlingar och att en del människor har närmre till en annan församling än som de bor i. Det här är självklarheter när man bor i en stor stad, men det blir mer konkret för oss i inlandet när man ser det på en karta. Jag ser en hel del fördelar med detta stora pastorat och en hel del faror. Den största faran är om det blir för stort och opersonligt så att man inte känner tillhörigheten. Fördelen är många samverkansvinster på det administrativa planet. Även där finns en risk om det blir så att jobben på små orter flyttar till Lycksele. Det är verkligen en balansgång på slak lina och många saker att ta hänsyn till. Det är skönt att inte behöva vara den som tar beslut om detta.
Må Gud välsigna beslutsfattarna med vishet och ett öppet hjärta för Guds vilja med inlandet.

Kommentera