Scientologikyrkan del 5

Det verkar som att Scientologikyrkan fortfarande är intressanta att analysera.
Nu går det att se Avsnitt 2 av Den enda sanna vägen på SVT Play som handlar om en avhoppare från Scientologikyrkan.

Läs gärna de tidigare inläggen om Scientologikyrkan som finns att läsa här.

Del 1 om marknadsföring i Scientologikyrkan

Del 2 om hur Scientologikyrkan får finansiering från offentliga medel

Del 3 om vilka som jobbar mot Scientologikyrkan,

Del 4 om vad vi som är kristna kan lära av Scientologikyrkan

Scientologikyrkan – del 4 [sista delen]

Detta är fortsättning från del 3 om Scientologikyrkan.

Vad kan vi som tillhör den kristna Kyrkan lära oss?

Det finns mycket vi kan lära oss av Scientologin, både av det som de gör som är bra och de som är destruktivt. Jag ska ta upp några stolpar.

 • Öppenhet – göra saker i det öppna, tillgängliggöra våra skrifter i mesta möjliga mån, vara öppna inför våra medsyskons tankar och idéer. Den kristna kyrkan har en god tradition av att vara öppna, även om det finns undantag.
 • Svara på frågor – att vi faktiskt svarar på frågorna som folk ställer och gör det med ett språk som är tydligt.
 • Tydlighet – att när vi agerar utifrån vår tro så är det inget vi döljer eller smusslar med.
 • Kärlek – genom att använda metoder baserade på kärlek i konflikter så vinner vi i slutänden. Hur vi kan göra det på internet beskriver Anna Troberg mycket väl. Istället för att förfölja de personer som lämnar våra rörelser så ska vi behandla de med än större kärlek.
 • Kommunicera – möta människor på alla de sätt som går, oavsett om det är internet, telefon, i köttvärlden, brev, böcker, fax, telegraf om så krävs.
 • Utsatta personer – att vi ska fundera på hur vi som kristna handskas med utsatta människor av olika slag.

Scientologernas arbete mot droger är bra. Man låter sin syn på människan och droger genomsyra arbetet. Istället för att invänta att folk hamnar i missbruk så är man aktivt ute och propagerar mot droger. Tyvärr hade jag önskat att de inte hittat på informationen de använder sig av, utan faktiskt hade använt sig av vetenskapliga fakta i sin iver. Vidare verkar de som att föreläsaren är duktig på det den gör.

Det måste alltså finnas ett stort behov av att ha kompetenta föreläsare som kan prata om droger och missbruk. Dags att ta itu med det och inte bara ta hand om personer som blir missbrukare.

Scientologikyrkan – del 3 [uppdaterad]

Fortsättning från del 2 i bloggserien om Scientologikyrkan.

Vilka jobbar då mot denna rörelse?

I Sverige gjordes ett försök till en kupp mot Scientologikyrkan där man med stöd av offentlighetsprincipen försökte göra Scientologikyrkans heligaste skrifter publika. P3 dokumentär kommer att sända en dokumentär om detta den 3 november.
Dessa hemliga dokument finns att läsa på Xenu.net [eng] eller Wikileaks [eng].

Utöver detta så arbetar föreningen FRI mot sekter, inklusive Scientologikyrkan.
Samuel Varg Thunberg och Håkan Järvö (avhoppad sektmedlem) driver Magiprojektet som är ett spännande projekt i syfte att vaccinera mot manipulation.

Vill man fördjupa sig i Scientologikyrkan så kan man besöka http://www.xenu.net [eng].
En svensk avhoppares berättelse http://user.tninet.se/~haj197g/scientolog.html [sve].
Den svenska Wikipedia artikeln http://sv.wikipedia.org/wiki/Scientologi [sve].

Jag tror inte att allt från Scientologikyrkan är av ondo. Det är sunt med kritik mot sjukvården när det sker missförhållanden. Men att som Scientologikyrkan mena att psykiatrin är roten till allt ont är oerhört drastiskt och destruktivt.

”10% av alla psykiatriker medger att de utfört sexuella övergrepp på sina patienter”, källa: http://www.cchr.org (som är den amerikanska motsvarigheten till KMR.

Mitt syfte med dessa inlägg är inte att smutskasta enskilda personer, utan att få en ökad transparens när det handlar om offentliga organisationer och personer. Jag tror också att med vetskap om Scientologikyrkans syn på psykiatri, så kan man t.ex. lättare förstå Anna Wahlgrens sätt att tänka. Det är även viktigt att vi funderar på huruvida det är ok att vi finansierar denna rörelse med offentliga medel.

Nästa inlägg i bloggserien om Scientologikyrkan.

Scientologikyrkan – del 2

Detta inlägg är del två i min serie om Scientologikyrkan. Läs del 1 om Scientologikyrkan här.

Min oro

Vad är det som gör att jag är oroad över Scientologkyrkans verksamhet? Förutom att de har ett budskap jag inte tror på, vilket inte är något problem. Egentligen är jag inte så oroad över att de kategoriseras som en destruktiv sekt, för det finns många sådana. Däremot oroas jag över deras frontorganisationer som sprider sitt budskap i smyg. I Sverige har vi bland annat följande organisationer som hör samman med Scientologkyrkan:

 • Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige – http://www.drogfritt.nu
 • Frivilligpastor – http://www.frivilligpastor.se
 • Narconon – http://www.narconon-eslov.com och http://www.drogutbildning.se
 • Föreningen för aktiva studier – http://faslager.se
 • Kommittén för mänskliga rättigheter – http://www.kmr.nu med sin tillhörande organisation Key to life – http://keytolife.se, http://www.peterularsson.se, Anna Wahlgren – http://www.annawahlgren.com/

Utöver dessa större organisationer så finns det förskolor som drivs utifrån L. Ron Hubbards läror, läs ex. detta i Terri Erikssons kolumn i Aftonbladet från 2009-06-09, eller Stockholms fria 2004-08-20 och DN 2005-04-11. Ett aktuellt reportage om detta finns att lyssna på Sveriges radios hemsida från den 26 februari 2013. Detta görs via ”företaget” Förskolegruppen – http://www.forskolorna.org

Det finns även friskolor med samma grund, där har vi Studema som är företaget bakom – http://www.studema.se, givetvis med tillhörande fritids(hem) – http://www.fritidshemmetrobinhood.se

Det finne en stor mängd av hemsidor kopplade till Scientologin såsom: http://www.grundenisvenska.se, http://www.framgangstips.se, www.indigochild.com, www.kryon.com, http://www.auratransformation.se, www.nyniva.se, keytolife.se, Scientologi.nu

Läs mer

Scientologikyrkan – vad som är sant är sant för dig!

Efter att ha sett dokumentären om Scientologkyrkan och läst på Dagen.se blev jag nyfiken på att lära mig mer om denna religion. Efter en snabb sökning på Google hittade jag Scientologkyrkan i Sverige. De har en imponerande och professionell hemsida.

På startsidan så möts man av ett videoklipp som är 1 min långt. Det handlar om att tänka själv och avslutas med frasen: ”Vad som är sant, är sant för dig!”. Någon sorts postmodern reklamfilm. Det intressanta är att det är reklam för en sekt med en mycket dunkel agenda som jobbar i det tysta. Passa på att se dokumentären om Scientologkyrkan på SVT Play, den finns kvar i ett par dagar till.[UPDATE: den går inte att se längre]

Vad tror de på?

Vill man läsa originalskrifterna så är de hemligstämplade och Scientologikyrkan har kämpat med näbbar och klor att behålla hemligstämplingen. I och med internets framväxt blev detta omöjligt att upprätthålla och innehållet har blivit allmängods. En svensk sammanfattning av tron finns på denna sida. Om man istället vill ta del av originaltextern så finns dessa här.
Tror de verkligen på denna i mitt tycke märkliga historia? Läser man ex. rättegångstexter så är det tydligt.

Budskapet är tydligt självcentrerat, det är upp till mig att göra rätt saker för befria mig från det onda. Samtidigt poängteras hur stora möjligheter vi har till att göra det goda. Det finns en tydlig progression som baseras på vilka kurser man går och hur man ska göra för att bli en bättre och renare människa. I en tid av att man själv måste ta ställning till allt och inga givna svar finns så är det lockande att dra sig till religiösa och a-religiösa människor med tydliga svar på livets frågor.

Mer att läsa om Scientologikyrkan kommer i morgon.