För att fortsätta på den inslagna vägen så finns nu mitt examensarbete från höstterminen 2010 att ladda ned.

Examensarbete HT 2010

Uppsatsen är en exegetisk och missionsvetenskaplig uppsats.
Syftet med uppsatsen är att jämföra Paulus missionssyn med missionärer i Kina genom historien.

Kommentera