2009 skrev jag en uppsats som handlar om vilka faktorer som gör att den kristna kyrkan växer i Kina. Uppsatsen blev aktuell igen på grund av en artikel i Dagen 2011-05-24.
Därför har jag lagt ut min uppsats till allmän beskådan, förhoppningsvis kan den ge något att läsa.
Ladda ned den härifrån. B-uppsats Johan Karlemo

Kortfattat innehåller den tankar om att växten för den kristna kyrkan i Kina beror på att man kan möta de olika behov som finns i städer och i byar. Behov kan vara allt från att man behöver helande till att man behöver en ny ideologi.

Kommentera