HBTQ del 2

[Uppdaterad 7/10 21:30]

Orsaken till att jag skrev dessa två bloggposter är för att för min egen del reflektera över vad jag tror på, men också för att visa för de som känner sig undanskuffade i EFS att alla inte tänker likadant. Sen har jag blivit mycket illa berörd av hatbrott som skett mot HBTQ-människor i Sverige och i andra länder. Särskilt illa berörd blir jag när det är kyrkor som står nära EFS, som försöker försämra livet för de redan hårt drabbade HBTQ-personerna i olika länder på afrikas kontinent. Det har man gjort genom att exempelvis argumentera för hårdare straff.

En del tycks tro att jag är lat som inte själv skriver en sammanfattning över vad jag tror på.
De har helt rätt. Om jag skulle skriva lika omfattande som Olterman skulle det ta oerhört lång tid. Men jag älskar punktlistor, så här kommer min sammanfattning om min syn på specifikt homosexualitet i punktlisteform.

 • Homosexualitet är medfött och inte ett val.
 • Ordet som vi har översatt med homosexualitet används i det grekiska Nya testamentet ”arsenokoites” handlar om tempelprostitution.
 • I ex. Rom 1:26–27 handlar det om att denna man ur judiskt perspektiv ansåg denna akt är som onaturlig eftersom en man inte fick underordna sig en annan man på samma sätt som en kvinna bör göra inför en man.
 • Homosexualitet är inte en synd.

När det gäller äktenskap vill jag citera ett av alternativen för vigselordning från den Svenska Kyrkohandboken.

Äktenskapet är en Guds gåva
instiftat till samhällets bestånd,
till människors hjälp och glädje,
till inbördes stöd och fördjupad samhörighet
i mörka och ljusa dagar.

Att leva som man och hustru
är att leva i förtroende och kärlek,
att ha ansvar för varandra och hemmet,
(och tillsammans ta emot och fostra sina barn)
och att troget stå vid varandras sida.

Om vi bortser från könsbestämningen i stycke två så uttrycker den vad det är som gör att jag tror att samkönade äktenskap är viktiga.

 • Äktenskapet är en god juridisk ordning
 • Man behöver stöd för att ha en trogen och långsiktig relation
 • Trogna och långsiktiga relationer är bra för samhället
 • Gud vill dela glädjen och mörkret med oss
 • Barn som växer upp behöver ha det skydd som äktenskap ger

Hur vill jag då att de kyrkliga organisationer jag är en del av ska agera.

 • Se till så att alla som prästvigts innan beslutet som samkönade par togs ska få välja själva huruvida de vill viga samkönade par eller inte.
 • Se till så att alla som vill vigas bemöts på ett respektfullt sätt och får möta en vigselförrättare som viger dem. Detta oavsett om de är ett heteropar eller samkönat par. Detta oavsett om det vill vigas i ett EFS-sammanhang eller Svenska Kyrkan-sammanhang.
 • Se till så att alla prästvigda som tjänstgör i EFS kan känna ett lugn i att om de viger ett samkönat par, så får de inte sparken.
 • Arbeta teologiskt med sex, så att vi kan få bra material att använda i olika grupper.

Nu när det var avklarat, så är det dags att återgå till Marvels värld.