HBTQ

Sex är ett ämne som berör oss alla på djupet och kan därför bli oerhört känsligt.
När vi sen lägger till ordet homo före så blir det än värre.
Jag har länge velat formulera mina tankar omkring detta, inte minst på grund av att jag är anställd av EFS. EFS har nämligen offentligt tagit avstånd från samkönade äktenskap. Läs mer om detta och hitta fler länkar om det i Olof Edsingers inlägg från November 2014.  Det kluriga i det hela är att jag också är prästvigd i Svenska kyrkan som bejakar samkönade äktenskap. Så hur ska jag göra i praktiken och hur ska jag tänka om detta Andra kollegor inom EFS skriver så här i frågan:

Om man inte vill stå för denna traditionella kristna linje, borde inte EFS vara den rörelse man verkar inom såsom präst.

Källa: http://www.mikaelkarlendal.se/2014/10/03/viktigt-vagval-for-efs-och-hela-kristenheten/#more-1519

Kort sagt tycker Mikael Karlendal att jag ska lämna min tjänst och göra något annat.

Varför ska jag skriva något överhuvudtaget? Orsaken är att många andra inom min rörelse skriver om det.
Kortfattat tänker jag som så att viga någon är kopplat till att jag är prästvigd och det är jag i Svenska Kyrkan, så vad EFS-styrelse tycker om detta spelar viss roll, men är inte lika tungt vägande som vad Svenska Kyrkan har bestämt. Men slutligen måste mitt avgörande handla om hur jag tolkar Bibeln. Och när det gäller hur jag tänker teologiskt så har Patrik Olterman uttryckt det mycket bättre i sina bloggposter i ämnet än vad jag kan göra. Läs dessa så får du välformulerade tankar omkring hur jag tänker, även om jag och Patrik inte tänker helt likadant.

 1. Inledning
 2. Hermenevtik
 3. Vetenskapen
 4. Bibeln
 5. Jesus
 6. Kyrkans dubbelmoral
 7. Själavård
 8. Fyra olika synsätt
 9. Frälsningsarmén
 10. Rekommenderad läsning och Bibliografi
 11. Samtalet fortsätter, en väg framåt.
 12. Kom ut i det öppna!