Just nu läser jag en kurs som heter Markusevangeliets exegetik vilket är en bibelvetenskaplig kurs.

Under kursens gång har jag hittat flera hjälpmedel på internet som kan göra livet roligare för oss studenter.

En sida med en version av grundtexten med många hjälpmedel: http://bible.johndyer.name/

Nestle-Aland 27th version: http://nttranscripts.uni-muenster.de/AnaServer?NTtranscripts+0+start.anv

Typsnitt för att skriva Grekiska: http://www.bibleworks.com/fonts.html

Dieter Mitternacht bibliska hemsida: http://www.diatheke.org/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *