Johannesprologen

Söndagens texter handlar om friheten i Kristus.
Ett mycket intressant tema som det finns många saker att fundera omkring.
Innebär det att man är fri enbart om man är i Kristus?
Handlar det om en speciell frihet som enbart finns i Kristus?
En av texterna är hämtade från Markus 7:31-37.
Läs gärna texten på Fribibels site: Markusevangeliet kapitel 7
Jesus uppför sig ganska märkligt kan jag tycka, nästan lite äckligt.
Hur hör detta ihop med friheten i Kristus?
På söndag kommer jag att utveckla många av dessa tankar och en av nycklarna till att förstå texten kommer från Johannesprologen, alltså Joh 1:1
Den texten är en av mina favoritställen i Bibeln: vacker, poetisk och spännande teologi.
Vilka tankar får du som läser av detta?