Lucka 10 – föregångarna

Jag gillar ordet föregångare. Det låter lite som en häst – en gångare. Men det jag tänker på är att det handlar om personer som gått före mig i livet. Deras liv har troligen inte påmint så mycket om mitt liv, men vi har något som kopplar oss samman. En sak som sammankopplar mig med andra är vår gemensamma tro. Jag kan känna igen mig i deras berättelser om hur tron ändras och utvecklas. En sådan person är Johannes av Korset. Anders Arborelius försöker i ett nummer av Signum att sammanfatta Johannes livsverk med följande meningar:

Man brukar därför sammanfatta Johannes av Korsets budskap i begreppet själens dunkla natt. Men då är det viktigt att genast tillägga att det är en natt som alltid förebådar Dagen, ett mörker som talar om Ljuset. Och bakom detta bild- och symbolspråk, som talar till alla, framträder alltid Korset som leder till Uppståndelsen. Det är inte för inte som Johannes heter av Korset. Kristus är allestädes närvarande för honom. I vår natt, vare sig den är personlig eller mer kollektiv, är alltid Kristus, den Korsfäste, med oss för att leda oss över till dagen, ljuset och uppståndelsen. Johannes av Korsets mystik är som all annan kristen mystik en påskmystik. Hoppet är aldrig utsläckt. Hur mörkt det än verkar för oss, är vägen redan banad. Det är bara att gå, eller snarare att låta sig ledas fram på den. Varje människas natt är innesluten i en större Natt, Kristi universella natt. Han har tagit på sig allas mörker för att leda alla till Ljuset.

Det är för mig ett viktigt igenkännande om hur natten alltid talar om ljuset. Hoppet! Det finns många fler som gått före mig som borde nämnas, men det blir en allt för lång lista för att bli läsbar.

Johannes av korset

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeltext
Fråga tidigare släkten,
håll fast vid vad fäderna funnit.
Själva är vi födda i går och vet ingenting,
som en skugga är våra dagar på jorden.
Men de kan undervisa dig,
de kan tala till dig och förmedla sin insikt.

Job 8:8-10

Dagens bön

Gud,
vi tackar för alla kvinnor och män
som genom sina liv vittnar om dig.
Tack för förebilder
som utmanar och uppmuntrar
och för dem som troget
tjänar dig i det lilla.
Låt vår lovsång i dag
vara en stämma i himlens
och den världsvida kyrkans stora kör.
I Jesu Kristi namn.

 

Skriven av Per Harling, Annastina Jönsson och Christina Lövestam.

Dagens utmaning

Vilka förebilder har du? Behöver du hitta några nya?
Se gärna detta Ted-talk om Malala.