Lucka 16 – sorg

Den här dagen kantas av sorg.
Skolskjutning i USA och en oerhört onödig dödsolycka i Lycksele.
Därför blir dagens lucka enbart ett youtube-klipp med en sång av NiN sjungen av Johnny Cash.

Hurt