Detta är fortsättning från del 3 om Scientologikyrkan.

Vad kan vi som tillhör den kristna Kyrkan lära oss?

Det finns mycket vi kan lära oss av Scientologin, både av det som de gör som är bra och de som är destruktivt. Jag ska ta upp några stolpar.

  • Öppenhet – göra saker i det öppna, tillgängliggöra våra skrifter i mesta möjliga mån, vara öppna inför våra medsyskons tankar och idéer. Den kristna kyrkan har en god tradition av att vara öppna, även om det finns undantag.
  • Svara på frågor – att vi faktiskt svarar på frågorna som folk ställer och gör det med ett språk som är tydligt.
  • Tydlighet – att när vi agerar utifrån vår tro så är det inget vi döljer eller smusslar med.
  • Kärlek – genom att använda metoder baserade på kärlek i konflikter så vinner vi i slutänden. Hur vi kan göra det på internet beskriver Anna Troberg mycket väl. Istället för att förfölja de personer som lämnar våra rörelser så ska vi behandla de med än större kärlek.
  • Kommunicera – möta människor på alla de sätt som går, oavsett om det är internet, telefon, i köttvärlden, brev, böcker, fax, telegraf om så krävs.
  • Utsatta personer – att vi ska fundera på hur vi som kristna handskas med utsatta människor av olika slag.

Scientologernas arbete mot droger är bra. Man låter sin syn på människan och droger genomsyra arbetet. Istället för att invänta att folk hamnar i missbruk så är man aktivt ute och propagerar mot droger. Tyvärr hade jag önskat att de inte hittat på informationen de använder sig av, utan faktiskt hade använt sig av vetenskapliga fakta i sin iver. Vidare verkar de som att föreläsaren är duktig på det den gör.

Det måste alltså finnas ett stort behov av att ha kompetenta föreläsare som kan prata om droger och missbruk. Dags att ta itu med det och inte bara ta hand om personer som blir missbrukare.

3 reaktioner till “Scientologikyrkan – del 4 [sista delen]

Kommentera