Översikt över kommande innehåll.

Tankar om demokrati

Be ett par personer att beskriva ordet demokrati och de flesta beskriver det som folkstyre. Den första frågan är enkel. Men när man sedan försöker bena ut vad de olika begreppen handlar om så blir det mer komplicerat.

  • Vem är myndig att välja de som ska väljas?
  • Vilka delar av livet ska bestämmas över?
  • Hur ska de som väljs väljas?
  • På vilka grunder ska de som styr bestämma?
  • Vilka kontrollsystem finns för att valen går rätt till?
  • osv.

Läs mer om begreppet demokrati på Wikipedia. Det som intresserar mig när det gäller begreppet demokrati är inte om man har möjlighet att välja sina representanter eller inte, för de har många medborgare i världen möjlighet till.

Election MG 3455

Det som intresserar mig är huruvida medborgarnas avsikter med att tillhöra en grupp tillgodoses genom att deras tankar förmedlas och att medborgaren uppfattar att så är fallet. Vi har demokrati i Sverige men kommer medborgarnas vilja fram till politiker så att utför det vi har ålagt dem. Det finns många exempel när folk uppfattat att politiker inför en valkampanj lovar en sak, men sen ändrar sig när man väl får makten. Det är också en del av demokrati. En annan del av demokrati är att personer som faktiskt inte har möjlighet att rösta eller påverka på andra sätt ändå får sin röst hörd och tas hänsyn till. Frågan är då hur man samtalar om viktiga saker och hur man gör det på ett schysst sätt när man tycker olika.

Hur man tycker olika på ett schysst sätt

Someone is wrong on the internet
Someone is wrong on the internet källa: xkcd

Att möta människor i köttvärlden är en multidimensionell upplevelse.  Med det menar jag att man kan använda sig av hörsel, syn, lukt, smak, känsel i ett möte. I praktiken betyder det att det finns mer information tillgänglig när man ska mötas. Skriver jag ”Jag är glad.” på internet så vet inte läsaren om jag är ironisk eller om jag faktiskt är glad. Till viss del kan detta kompenseras med smileys. Men möts vi två personer i ett samtal så är det enkelt att avgöra när man är ironisk eller när man faktiskt är glad. Det är en av orsakerna till att samtal och således demokrati är svårt på internet. En annan avgörande sak är att anonymiteten på internet get möjligheter till att leva ut sidor av sig själv som man inte skulle göra annars. Läs gärna Anna Trobergs inlägg om att bli en god tangentbordsriddare. Det tredje stora problemet med internet är att all information avlyssnas. Vi har en rättighet att få kommunicera med vem vi vill utan att staten eller Google eller Facebook ska lagra detta. Till viss del ger vi upp den rättigheten när vi kommunicerar via internet. Vilken roll spelar då internet i samband med demokrati? Internet är en mycket viktigt media för att kommunicera och spelar således stor roll för demokrati. Den som har makten över media har makten över demokratin.

Father Eugene Dehner, Professor of Biology at Benedictine College in Atchison, Kansas, and Claude Warner Talk on the Grounds of the College...06 1974 (4011479609)
Oavsett var man samtalar så finns det ett par viktiga regler jag vill poängtera.

Först av allt och centralt i ett samtal är att man ska få definiera sig själv. Alltså man får inte säga till folk: ”Du tycker så här!” utan istället fråga: ”Så här uppfattar jag att du tycker, stämmer det?”. När man samtalar på det sättet så innebär det dels att man inte tillskriver någon en åsikt de inte har, men även att ens samtalspartner förstår att man förstått vad de menar.

Fortsättning följer med:
Vikten av att tycka olika.
Kyrkans framtid är baserad på detta!?