Överblick över kommande innehåll

  1. Kommunikationsmedel
  2. Kapitalism
  3. Från webbsidor till FB via Google.
  4. Hur kommunicerade Jesus?