Del 4 – risker med sociala medier

  1. Anonymitet underlättar hat
  2. Splittrat liv mellan internet och köttvärlden
  3. Neg. informationsöverflöd