Teaser för Piratkyrkan 2012

Min berättelse kommer att beröra många saker men min avsikt är att prata om bibelsyn, församlingssyn, vikten av grundspråk m.m.
Tyngdpunkten kommer att ligga på meningen ”To boldy go where no one has gone before” eftersom det präglar min bibelsyn och församlingssyn. Jag kommer att ge få svar på hur man ska göra när man hamnar på denna plats där ingen gått förut eftersom det inte finns några generella svar. Det som finns är en hel bok kallad Bibeln fylld av sådana exempel.
Det som också finns är en mängd personer som utanför Bibelns berättelser gjort liknande resor. Jag kommer att dela några berättelser om sådana personer.
Inte för att vi ska kopiera deras lösningar och vägar, utan för att inspireras av dem…
att våga …
ta …
steget..
”To boldy go where no one has gone before”.