Kvitter för 2011-10-04

  • En kreativ dag. Att sammanföra mig och @jonwingard kan ibland liknas vid Big Bang. Det börjar som en liten singularitet som sen expanderar. #
  • OBS. Jag och @jonwingard befinner oss oftast i samma galax och idag till och med i samma stjärnsystem och ofta på samma planet. #metaforell #
  • Sen har jag fått vara med min favoritinvandrare med fru. Vi funderade omkring tsingtao och skillnaden på alkohol och alkoål. #intesamma #

Powered by Twitter Tools