Kvitter för 2011-10-05

  • Internet i sig själv räcker inte för församlingsarbete utan måste vara förankrad i ett gott församlingsarbete #missionisverige #
  • En utmaning för kyrkans mission är arbetstiden och det höga livstempot. #missionisverige #
  • Undrar varför inte Bromanders bok Medlem i Svenska kyrkan går att läsa som e-bok när den finns på webbsidan? @verbumforlag #missionisverige #
  • "Jaktfalken sitter på hans axel som ett dåligt samvete" #

Powered by Twitter Tools