Kvitter för 2011-10-08

  • Ser på Fem myror är fler än fyra elefanter och inser att Wordfeud var populärt redan då. Visserligen analogt men ändå. #wordfeud #
  • "Den urbana normen är så dominerande att skogen, grusvägarna, myrarna [..]i någon mån blivit ett fiktionens landskap." http://t.co/Yc7uuo0Y #

Powered by Twitter Tools