Kvitter för 2011-11-06

  • Snart är det dags för 24h med Markusevangeliet. Till detta behövs bra musik. Någon/några som vill stödja #fribibel med en bra playlist? #
  • 4 timmar kvar. Måste hårdplugga aorister. #
  • Nu är 24h med Markusevangeliet igång. Gå in på http://t.co/AguuW72K för att välja verser att översätta eller korrekturläsa. #
  • Nu är 24h med Markusevangeliet igång. Gå in på bit.ly/uPt1Xw för att välja verser att översätta eller korrekturläsa. #fribibel #
  • Nu är det dags att lämna Markusevangeliet för att vila inför morgondagens mässa. #fribibel #

Powered by Twitter Tools