Kvitter för 2012-02-17

  • Känner mig oroad över indragningarna i den basala sjukvården i inlandet. Vi som inlandsbor får nu hjälpas åt och kämpa för ambulanser m.m. #

Powered by Twitter Tools