Kvitter för 2012-02-26

  • Sinnesrobönen som hjälp! Serenityprayer as help. “@paulocoelho: For your own sake, resign from the post of General Manager of Life” #
  • Förkyld, bedrövlig och trött. Min enda tröst är Thomas Mertons "Brännpunkter". En munk som bejakar sin kärlek till en kvinna, det ni! #
  • Nu får förkylningen göra sitt och jag loggar ut. #

Powered by Twitter Tools