Kvitter för 2012-03-06

  • Kämpar mot SPAM på #fribibel #
  • OBS. Alla användare kommer inte att kunna redigera wikin i nuläget. Jag måste gå igenom användarlistan och godkänna var och en. #fribibel #
  • Nu har jag uppdaterat alla användare på Wikin och rensat allt spam. Om du inte kan redigera så hör av dig till mig. #fribibel #

Powered by Twitter Tools