Kvitter för 2012-03-14

  • Känner mig tråkig och ointressant. Ge mig en drake att dräpa eller ett berg att bestiga. Blir nog snarare en drapa och ett diskberg. #

Powered by Twitter Tools