Kvitter för 2012-03-17

  • Det verkar som anti-spamåtgärderna fungerade. Sen har Härlin och Cajo fortsatt arbetet med Kolosserbrevet och Matteusevangeliet. #fribibel #
  • Finns det nya frivilliga till #fribibel Det finns många olika behov t.ex. att göra backuper. #

Powered by Twitter Tools