Kvitter för 2012-05-03

  • VABar med en alldeles för frisk 2åring. Tror att det blir en mysig dag tillsammans. #
  • Dags att sova efter att ha tillbringat 2 timmar med att göra ett obalanserat auktionsspel till jobbet. #

Powered by Twitter Tools